Karriär

Pandox strävar efter en snabbrörlig, kreativ och affärsdriven företagskultur med stöd av spetskompetens och effektiva ledningssystem. Individerna gör Pandox unikt och vi arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling och karriärplanering.

Pandox har två affärssegment. Det största är Hyresavtal där vi hyr ut hotellfastigheter till hotelloperatörer som driver hotellverksamhet, t ex Scandic Hotel och Strawberry Hotels i Norden och Leonardo Hotels i Tyskland och Storbritannien. Exempel på kompetensområden är hotell- och fastighetsutveckling, fastighetsunderhåll, finans och treasury, redovisning och controlling, business intelligence, transaktioner och legal samt IR och kommunikation.

Det andra och mindre affärssegmentet är Egen drift där vi driver hotellverksamhet i hotellfastigheter som vi äger. På hotellen finns många olika roller, alla med målet att levererera den bästa möjliga gästupplevelsen. I detta affärssegment har Pandox geografisk närvaro i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Kanada, Danmark och Finland. Läs mer här.

Pandox spirit

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i hotellfastighetsbranschen. För att uppnå det erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld och samtidigt trygg arbetsmiljö­, där diskriminering och trakasserier inte är tillåtna.

Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Bolaget har en slimmad organisation är en stark moralisk kompass och självständighet en förutsättning. Medarbetarna uppmuntras även att komma med förbättringsförslag.

Detta kallar vi Pandox-andan. Den definierar vilka vi är, vad vid gör och hur vi gör det.

Medarbetarnöjdhet

Pandox kvartalsvisa medarbetarundersökning för hotellanställda inom Operatörsverksamhet visade en medarbetarnöjdhet om 77 (76) procent för fjärde kvartalet 2022. Samma medarbetarundersökning implementerades på huvudkontoret under 2021. Resultatet för fjärde kvartalet 2022 blev (79) 80 procent. Det innebär att den genomsnittliga medarbetarnöjdheten totalt i Pandox var 77 (78) procent.

Läs mer om Pandox som arbetsgivare.