Styrelse

Enligt Pandox bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter

Christian Ringnes

Styrelseordförande

Styrelseordförande i Pandox sedan 2004, ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i finansutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseordförande Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS (samt styrelseuppdrag i bolag i koncernen). Styrelseordförande Sundt AS (samt styrelseuppdrag i flera bolag i koncernen) och Dermanor AS.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större-aktieägare: Nej

Jakob Iqbal

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020 samt ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseordförande Helene Sundt AB och Christian Sundt AB. Styrelseledamot Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Pactum AS och Equitile Investments Ltd. Ledamot i valberedningen för Norwegian ASA, Panoro ASA, Ultimovacs ASA och Otello ASA.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Nej

Bengt Kjell

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 1996. Vice ordförande i styrelsen och ordförande i finansutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseledamot AB Industrivärden, ICA Gruppen AB, Dunkers Stiftelser m.fl.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015 samt ordförande i revisionsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseledamot Vasakronan AB, Rusta AB, Building Automation Nordic AB, Building Automation Nordic Holding AB och Singö Home Konsult & Friskvård AB

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Jon Rasmus Aurdal

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018 samt ledamot i revisionsutskottet och i finansutskottet.

Övriga befattningar:

Chief Financial Officer Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS.

Styrelse- och ledningsuppdrag i flera dotterbolag till Eiendomsspar AS och Victoria Eiendom AS. Styrelseledamot Lillunn AS.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större

aktieägare: Nej

Jeanette Dyhre Kvisvik

Styrelseledamot

 Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga befattningar:

Vd VILLOID AS. Styrelseledamot VILLOID AS.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Ulrika Danielsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023 samt ledamot i revisionsutskottet.

Övriga befattningar:

Styrelseledamot Infranord AB samt Nyfosa AB.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Aktieinnehav och insynstransaktioner

Klicka här för att se styrelsemedlemmarnas innehav och transaktioner i Pandox-aktien.