Ansvarsfulla och rättvisa affärer

Pandox vill som ledande hotellfastighetsbolag agera ansvarsfullt och schysst i alla affärsrelationer. Bolaget ska vara en långsiktig och pålitlig partner och arbeta för att motverka de risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns i branschen.

För att agera ansvarsfullt och bedriva rättvisa affärer arbetar Pandox inom flertalet områden. Att ha en god affärsetik utan korruption är basen och både medarbetare och affärspartners tar del av företagets policier inom området. Ingen ska utnyttjas när Pandox bedriver sin verksamhet och företaget har ett aktivt arbete inom mänskliga rättigheter och en granskningsprocess för leverantörskedjan.

Pandox mål och resultat inom fokusområde ansvarsfulla och rättvisa affärer