Ansvarsfulla och rättvisa affärer

Pandox ambition är att vara ett ledande hotellfastighetsbolag. Därför är det viktigt att agera ansvarsfullt och professionellt i alla affärsrelationer. Pandox ska vara en långsiktig och pålitlig partner som motverkar de risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns i såväl fastighetsbranschen som hotellbranschen.

För att agera ansvarsfullt och bedriva rättvisa affärer arbetar Pandox inom flertalet områden. Att ha en god affärsetik utan korruption är basen och både medarbetare och affärspartners tar del av företagets policier inom området. Ingen ska utnyttjas när Pandox bedriver sin verksamhet och företaget har ett aktivt arbete inom mänskliga rättigheter och en granskningsprocess för leverantörskedjan.

Pandox mål och resultat inom fokusområde Ansvarsfulla och rättvisa affärer