Ansvarsfulla och rättvisa affärer

Pandox ska vara en långsiktig och pålitlig partner och lägger stort värde vid att agera ansvarsfullt och professionellt i alla affärsrelationer. Genom god affärsetisk praxis vill vi motverka de risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns i såväl fastighetsbranschen som
hotellbranschen

För att agera ansvarsfullt och bedriva rättvisa affärer arbetar Pandox inom flertalet områden. Att ha en god affärsetik utan korruption är basen och både medarbetare och affärspartners tar del av företagets policier inom området. Ingen ska utnyttjas när Pandox bedriver sin verksamhet och företaget har ett aktivt arbete inom mänskliga rättigheter och en granskningsprocess för leverantörskedjan.