Bolagsordning för Pandox Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556030-7885.
Antagen på årsstämma den 9 april 2018.