Starka långsiktiga trender

Pandox är aktivt i en dynamisk bransch med flera starka trender och drivkrafter: ett ökat välstånd, en växande medelklass, ett mer sammanflätat affärsliv kombinerat med digitaliseringens möjligheter. Covid-19 har påverkat efterfrågan på hotellmarknaden negativt genom en stark koppling mellan restriktioner och resande. När restriktionerna har avvecklats har resandet ökat kraftigt. 

Växande medelklass

Världens befolkning växer och dess medelklass med den – något som normalt medför ett ökat resande. Människor lever också längre vilket innebär att många söker nya reseupplevelser även senare i livet. Inhemskt fritidsresande har visat sig vara en stark drivkraft i hotellmarknaden även under covid-19-pandemin.

Upplevelser viktigare

Den nya generationens konsumenter är ofta mer intresserade av att samla på upplevelser än materiella ting. Kännetecknande för dem kan vara att de letar efter den bästa destinationen, det bästa boendet och den bästa matmenyn. Hotell är inte längre bara en plats för övernattning utan en del av en livsstil. Covid-19 har utan tvekan skapat ett stort uppdämt upplevelse- och resebehov.

Kortare avstånd

De allra flesta gäster kommer till sitt hotell med hjälp av bil, buss och tåg – en trend som förstärkts till följd av covid-19. Lågprisflyg på både korta och långa distanser är också en stark underliggande drivkraft för hotellindustrin på lång sikt genom att det driver efterfrågan från mer högbetalande segment i hotellmarknaden.

Digitaliseringen förenklar

Digitalisering är en trend som har förstärkts ytterligare under pandemin. Digitaliseringen har krympt världen och suddat ut gränsen mellan arbete och fritid. Den har också skruvat upp förändringstakten och gjort det mycket enklare att boka både resor och boende. En konsekvens av covid-19 är också att de digitala kraven ökar i den fysiska hotellmiljön.

Hållbarhet och värderingar

Hållbarhetskraven ökar i takt med att konsumenternas och samhällets kunskapsnivå ökar. För konsumenter blir det allt viktigare att den tjänst man köper motsvarar ens egna värderingar. Covid-19 har varit en katalysator för hållbarhet både bland företag och privatpersoner.