Trender

Pandox är aktivt i en dynamisk bransch med flera starka trender och drivkrafter. Ett ökat välstånd, en växande medelklass, ett mer sammanflätat affärsliv kombinerat med digitaliseringens möjligheter banar väg för Pandox fortsatta tillväxt. Medvetna och hållbara konsumenter ställer samtidigt nya krav.

Växande medelklass

Världens befolkning växer och dess medelklass med den – något som normalt medför ett ökat resande. Människor lever också längre vilket innebär att många söker nya reseupplevelser även senare i livet.

Upplevelser viktigare

Den nya generationens konsumenter är ofta mer intresserade av att samla på upplevelser än materiella ting. Kännetecknande för dem kan vara att de letar efter den bästa destinationen, det bästa boendet och den bästa matmenyn. Hotell är inte längre bara en plats för övernattning utan en del av en livsstil. Dagens hotellgäster förväntar sig mer individuella och unika produkter än tidigare.

Digitaliseringen förenklar

Digitaliseringen har på många sätt krympt världen och suddat ut gränsen mellan arbete och fritid. Digitaliseringen har också skruvat upp förändringstakten och gjort det mycket enklare att boka både resor och boende. Mer än hälften av alla hotellbokningar globalt görs numera digitalt.

Kortare avstånd

Flyg är en viktig motor för hela rese- och turismindustrin. Vi reser längre, oftare och billigare än förr. Lågprisflyg på både korta och långa distanser är en stark underliggande drivkraft för hotellindustrin. De allra flesta gäster kommer dock till sitt hotell med hjälp av andra transportmedel, framförallt bil, buss och tåg.

Hållbarhet och värderingar

Intresset för hållbarhet fördjupas i takt med att konsumenternas kunskap och samhällets krav ökar. Konsumenter vill också i ökad utsträckning att en köpt tjänst motsvarar ens egna värderingar.