Mänskliga rättigheter

Pandox har nolltolerans mot kriminalitet, prostitution och sexuellt utnyttjande. Pandox är medlem i FN:s Global Compact, vilket innebär att företaget förbundit sig till att arbeta i enlighet med tio principer inom bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 

Under 2021 inventerades utbildningsnivån gällande mänskliga rättigheter med särskilt fokus på människohandel och prostitution på hotellen i Pandox Operatörsverksamhet. Majoriteten av hotellen genomför löpande utbildningar som håller en mycket hög nivå och är oftast framtagna av etablerade organisationer inom området. Utbildningarna ger en djupare förståelse för hur prostitution och sexuellt utnyttjande kan upptäckas, förebyggas och hanteras. Det är enbart enstaka hotell som inte har en heltäckande utbildning i egen regi och dessa har fått tillgång till andra hotells digitala utbildningar.

Pandox har även upprättat ett Modern Slavery Act-uttalande, där företaget starkt motsätter sig alla former av exploatering och utnyttjande av arbetskraft och barnarbete.