Vattenanvändning


Pandox strävar efter att minska sin vattenförbrukning genom att installera vattenbesparande utrustning och förändra medarbetarnas och gästernas beteenden när det gäller vattenkonsumtion, utan att göra avkall på gästkomforten. 

Brist på vatten är ett accelererande problem i delar av världen. Även i Europa klassas numera områden som vattenstressade, det vill säga där mängden färskvatten inte längre räcker till för
att täcka samhällets behov. Pandox använder vatten i områden med vattenstress, bland annat i London och Bryssel. Därför är arbetet med att effektivisera vattenanvändningen av stor vikt.

Vattenanvändningen i hotellfastigheterna påverkas av hur mycket duschning, diskning, städning, tvättning, spolning och vattning som sker. Pandox strävar efter att minska sin vattenanvändning genom att installera vattenbesparande utrustning och förändra medarbetarnas och gästernas beteenden när det gäller vatten. Idag involverar majoriteten av hotellen i Pandox Operatörsverksamhet sina gäster i arbetet, genom information om hotellens ambitioner att minska vattenanvändningen.

Pandox har under 2021 fortsatt implementeringen av mätsystem för vattenanvändning på hotell som ingår i Operatörsverksamhet. Läckage eller avvikelser i den normala dagliga vattenanvändningen registreras i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda problem vid exempelvis läckage via larmhantering.