Vattenanvändning


Pandox strävar efter att minska sin vattenförbrukning genom att installera vattenbesparande utrustning och förändra medarbetarnas och gästernas beteenden när det gäller vattenkonsumtion, utan att göra avkall på gästkomforten. 

Brist på vatten är ett accelererande problem i delar av världen. Även i Europa finns numera områden som klassas om vattenstressade, det vill säga när mängden färskvatten inte längre
räcker till för att täcka samhällets behov. Pandox har verksamhet i områden med vattenstress,
bland annat i London och Bryssel. Idag försöker majoriteten av hotellen i Pandox Operatörs-verksamhet att involvera gästerna i arbetet genom information om hotellens ambition att minska vattenförbrukningen genom att uppmana gästen att hänga upp handduken om de kan tänka sig att använda den igen samt att inte låta vattnet rinna för länge i dusch och handfat.

Pandox har under 2020 fortsatt implementeringen av mätsystem för vattenförbrukning på hotell som ingår i Operatörsverksamhet. Läckage eller avvikelser i den normala dagliga vattenanvändningen registreras i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda problem vid exempelvis läckage via larmhantering. 10 (6) av de 20 (16) hotell som drivs av Pandox har idag relevanta läckagesystem. Dessa finns bland annat i Bryssel och London.
När det gröna investeringsprogrammet är helt utrullat år 2023 ska samtliga tolv hotell i Operatörs-verksamhet, som omfattas av programmet, ha system på plats för att upptäcka läckor, inklusive mätare för att mer precist kunna hantera vattenkonsumtionen. Dessutom ska dusch- och kranmunstycken med lägre vattenförbrukning utan att ge avkall på gästkomforten installeras.