Vattenanvändning


Pandox använder kommunalt vatten i samtliga hotell. Vattenanvändningen i hotell påverkas av hur mycket duschning, diskning, städning, tvättning och spolning som sker, vilket i sin tur påverkas av hotellens beläggning. Att minska vattenanvändning är följaktligen en väsentlig hållbarhetsfråga då Pandox verksamhet har en direkt påverkan på användningen.

Pandox strävar efter att minska vattenanvändningen genom att installera vattenbesparande utrustning, till exempel i badrum och kök samt förändra medarbetarnas och gästernas beteenden när det gäller vatten. Idag involverar majoriteten av hotellen i Egen drift sina gäster i arbetet, genom att informera om hotellens ambitioner att minska vattenanvändningen. Det sker exempelvis genom att involvera dem att göra val som minskar användningen av vatten genom att duscha kortare tid och inte begära byte av handduk eller lakan dagligen.

Pandox har mätsystem för vattenanvändning på de hotell som ingår i Egen drift. Med hjälp av undermätare har vattenläckor larmats och kunnat åtgärdas direkt. Exempel på vattenläckor som förekommit är i rör, toaletter och handfat, men även duschar och vattenkranar som gäster lämnat på. Vattenläckagesystemen upptäcker och åtgärdar uppskattningsvis mellan 6 till 9 läckor per månad.

I Pandox två gröna investeringsprogram var ett av målen att minska vattenanvändningen med 23 procent mellan 2019 och 2023 i 16 hotell. Utfallet blev 24 procent.

Även inom Hyresavtal arbetar Pandox med att installera fler undermätare i byggnaderna för att operatören snabbare ska kunna identifiera och åtgärda läckage.

Vattnet som använts i hotellen går sedan vidare till kommunala avlopp och reningsverk. I vissa hotell finns även en uppsamlingstank av gråvatten på hotellet. Här finns potential till värmeåtervinning innan det går vidare ut till avloppsystemet. Kemikalier som används vid tvätt och städ på hotellen har störst inverkan på kvalitén av gråvattnet. Pandox ambition är att fasa ut farliga kemikalier ur dessa processer och byta till miljö­vänligare alternativ som påverkar vattenkvalitén positivt.