Vattenanvändning


Pandox använder kommunalt vatten i samtliga hotell. Vattenanvändningen i hotell påverkas av hur mycket duschning, diskning, städning, tvättning och spolning som sker, vilket i sin tur påverkas av hotellens beläggning. Att minska vattenanvändning är följaktligen en väsentlig hållbarhetsfråga då Pandox verksamhet har en direkt påverkan på användningen.

Pandox strävar efter att minska vattenanvändningen genom att installera vattenbesparande utrustning, till exempel i badrum och kök samt förändra medarbetarnas och gästernas beteenden när det gäller vatten. Idag involverar majoriteten av hotellen i Operatörsverksamhet sina gäster i arbetet, genom att informera om hotellens ambitioner att minska vattenanvändningen. Det sker exempelvis genom att involvera dem att göra val som minskar användningen av vatten genom att duscha kortare tid och inte begära byte av handduk eller lakan dagligen.

Pandox har under 2022 fortsatt implementeringen av mätsystem för vattenanvändning på hotell som ingår i Operatörsverksamhet. På grund av de undermätare som installerats har vattenläckor upptäckts genom larm. Åtgärder har därmed kunnat vidtas omedelbart. Under året upptäcktes vattenläckor i 16 av hotellen. Exempel på vattenläckor som förekommit är i rör, toaletter och handfat, men även duschar och vattenkranar som gäster lämnat på. Uppskattade besparingar tack vare vattenläckagesystemen är mellan 2 500–7 500 kubikmeter för 2022. Resultatet av åtgärderna har lett till att vattenanvändningen per gästnatt minskade från 304 l/gästnatt till 215 l/gästnatt i egen drift. Detta samtidigt som antalet gästnätter ökade med 125 procent 2022 jämfört med 2021.

Även inom Fastighetsförvaltning arbetar Pandox med att installera fler undermätare i byggnaderna för att operatören snabbare ska kunna identifiera och åtgärda läckage.

Vattnet som använts i hotellen går sedan vidare till kommunala avlopp och reningsverk. I vissa hotell finns även en uppsamlingstank av gråvatten på hotellet. Här finns potential till värmeåtervinning innan det går vidare ut till avloppsystemet. Kemikalier som används vid tvätt och städ på hotellen har störst inverkan på kvalitén av gråvattnet. Pandox ambition är att fasa ut farliga kemikalier ur dessa processer och byta till miljö­vänligare alternativ som påverkar vattenkvalitén positivt.