Pandox Hotel Market Day 2023

Hotellmarknadsdagen 2023 hölls den 21 november. Du kan se hela eventet on demand här.

Temat var ”the hotel market in a multisphered world” med fokus på pågående geopolitiska skiften och dess effekt på hotellefterfrågan, hotellgästens krav på hotellprodukten och trender på hotelltransaktionsmarknaden.

Vi har satt samman en rapport som summerar höjdpunkterna under dagen. Läs den här.

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996 med målet att spegla och analysera viktiga omvärldsförändringar och bidra till att öka kunskapsnivån i och om hotellindustrin. Sedan dess har dagen utvecklats till en dynamisk mötesplats för beslutsfattare i den internationella hotellindustrin.