Värdeskapande i centrala Köpenhamn

När coronapandemin slog till med full kraft i april 2020 tog Pandox över driften av h27 i centrala Köpenhamn, i en hotellfastighet Pandox ägde sedan tidigare. Snabbt etablerades en ny affärsplan för hotellet, inklusive ompositionering, lättare renovering och uppgradering. Strategin visade sig vara lyckosam; hotellet har under hotellmarknadens återhämtning haft mycket god beläggning. Från 1 oktober 2021 drivs hotellet av den tyska operatören Motel One under ett långsiktigt omsättningsbaserat hyresavtal med goda miniminivåer.

h27 i centrala Köpenhamn drevs fram till april 2020 av en operatör som under inledningen av pandemin inte längre klarade av sina åtaganden. Över en helg tog Pandox effektivt över driften och tillsatte nyckelkompetens, implementerade affärssystem och upprättade en ny affärsplan för hotellet.

"Tack vare Pandox stora nätverk av viktig kompetens och ett etablerat system för driftsövertaganden var det en mycket effektiv process", säger Erik Möller, SVP, Director Property Management Nordics på Pandox. "Hotellet har ett fantastiskt läge i Köpenhamn men hade under en tid tappat relevans i produkten. Övertagandet var inte planerat men idag är vi nöjda med att det skedde."

För att lyfta hotellet till sin potential investerade Pandox cirka 26 MDKK i en lättare renovering som genomfördes samtidigt som beläggningen var låg på grund av pandemin. Det visade sig vara ett lyckosamt drag. Samtidigt som hotellet var färdigt startade hotellmarknadens återhämtning. Tack vare hotellets nya, attraktiva produkt nåddes snabbt höga beläggningsgrader.

"Återöppningen gick över förväntan. Personligen skulle jag säga att det nästan gick lite för bra – när jag åkte ner till Köpenhamn för att titta till hotellet under försommaren fanns det inte ett rum över till mig den natten."

Under senvåren inleddes en dialog med den tyska operatören Motel One som letade efter ett första hotell för sin nordiska expansion. De fattade tycke för h27 som i sin utformning väl linjerar med Motel Ones övriga hotell. Under tidig höst bestämdes att Motel One skulle hyra h27 under ett 20-årigt omsättningsbaserat hyresavtal med goda miniminivåer. Hotellet bytte samtidgt namn till Motel One Copenhagen.

"Vi är väldigt nöjda med helheten – Motel One är en mycket skicklig operatör och hyresavtalet är konkurrenskraftigt och visar att det är möjligt att skapa värde även i ett tuffare marknadsklimat, avslutar Erik Möller.