Certifieringar

Pandox största miljö­påverkan kommer från fastigheterna och då främst från uppvärmning och el samt användning av byggmaterial. Därför fokuserar Pandox på olika aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten när det gäller drift, produktion och distribution.

Pandox ambition är att all hotelldrift inom Operatörsverksamhet ska vara miljö­certifierad enligt Green Key, om inte annan miljö­certifieringredan finns, senast tre år efter förvärv eller driftsövertagande. Andelen miljö­certifierade hotell vid utgången av 2021 var 100 (100) procent. Green Key-certifieringen är en av de ledande standarderna inom miljö­ansvar och hållbar drift inom turistnäringen, bland annat hotell.

Inom Fastighetsförvaltning har 63 (80) procent av hyresgästernas hotell någon form av miljö­certifiering. De certifieringar som används är bland annat Green Key, Svanen och ISO 14001.

Pandox följer årligen upp miljö­certifieringarna och har en diskussion med de hyresgäster som inte har detta på plats ännu.

Green Key – en internationell miljö­märkning för anläggningar i besöks- och turistbranschen

Green Key är en ledande internationell miljö­märkning för anläggningar inom besöks- och  turistbranschen med fler än 3000 miljö­märkta anläggningar i över 60 länder världen över. Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Green Key-märkningen är ett lättanvänt verktyg för anläggningar inom besöksnäringen som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljö­påverkan. Green Key hjälper hotell, vandrarhem, campingar och konferensverksamheter att förbättra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete samt i många fall även sänka driftskostnaderna. Här hittar du alla Green Key-märkta anläggningar i Sverige.

Hur fungerar det?

En logi- eller konferensanläggning miljö­märkt med Green Key arbetar aktivt för att minimera sin miljö­påverkan, exempelvis genom tydliga miljö­åtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljö­märkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningarna arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter. En Green Key-märkning visar gästerna att anläggningen gör skillnad för miljö­n.

Läs gärna mer på https://www.greenkey.global/ 

Minska matavfallet i samarbete med foodtech-bolaget Winnow

Mer än en tredjedel av all mat globalt slängs, vilket motsvarar cirka 10 procent av de globala växthusgasutsläppen. I snitt utgör matsvinn 4–12 procent av matkostnaderna för hotell.

Pandox har anlitat foodtech-bolaget Winnow, som med sitt system kan kategorisera och registrera all mat som slängs. Syftet är att öka kunskapen kring överproduktion och förbättra inköpsplaneringen. Projektet skulle införas 2021, men försenades på grund av pandemin, då det krävs minst 30 procents beläggning och öppna restauranger för att generera den kritiska mängd matavfall som behövs för att kunna genomföra en tillförlitlig analys. I december fick Winnow, likt många bolag under pandemin, även problem med leveranserna av hårdvara. Utrullningen av systemet ska ske direkt när leveranserna kommer, då all kategorisering är färdig. Projektet inkluderar 15 av hotellen i egen drift i Operatörsverksamhet. Övriga fem hotell i egen drift valdes bort, då fyra av dem har en för liten restaurangverksamhet för att vara relevanta och ett hotell var stängt för renovering, men ska införa Winnow under 2022.