Certifieringar

Pandox största miljöpåverkan kommer från fastigheterna och då främst från uppvärmning och el samt användning av byggmaterial. Därför fokuserar Pandox på olika aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten när det gäller drift, produktion och distribution.

Pandox ambition är att all hotelldrift inom Operatörsverksamhet ska vara miljöcertifierad enligt Green Key, om inte annan miljöcertifieringredan finns, senast tre år efter förvärv eller driftsövertagande. Andelen miljöcertifierade hotell vid utgången av 2020 var 100 (83) procent. Green Key-certifieringen är en av de ledande standarderna inom miljöansvar och hållbar drift inom turistnäringen, bland annat hotell. Inom Fastighetsförvaltning har 80 (69) procent av hyresgästernas hotell någon form av miljöcertifiering. De certifieringar som används är bland annat Green Key, Svanen, ISO 14001 och Green Tourism. Pandox följer årligen upp miljöcertifieringarna och har en diskussion med de hyresgäster som inte har detta på plats ännu.

Green Key – en internationell miljömärkning för anläggningar i besöks- och turistbranschen

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och  turistbranschen med fler än 3000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Green Key-märkningen är ett lättanvänt verktyg för anläggningar inom besöksnäringen som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan. Green Key hjälper hotell, vandrarhem, campingar och konferensverksamheter att förbättra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete samt i många fall även sänka driftskostnaderna. Här hittar du alla Green Key-märkta anläggningar i Sverige.

Hur fungerar det?

En logi- eller konferensanläggning miljömärkt med Green Key arbetar aktivt för att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningarna arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter. En Green Key-märkning visar gästerna att anläggningen gör skillnad för miljön.

Läs gärna mer på https://www.greenkey.global/ 

Minska matavfallet med AI

Matavfall utgör i genomsnitt 4–12 procent av matkostnaderna för hotellföretag. För att minska matavfallet genomförde Pandox
under 2019 ett pilotprojekt med hotellen Radisson Blu Dortmund, Crown Plaza Brussels – Le Palace och The Hotel, Brussels tillsammans med foodtech-bolaget Winnow.
Genom att kategorisera och registrera all mat som slängdes ökade kunskapen kring överproduktion och bättre inköpsplanering. I
genomsnitt minskade kostnaden, mätt i procent av försäljnings-intäkten, med drygt 40 procent till följd av mindre avfall från dyrare råvaror samt lägre produktion av produkter med begränsad efterfrågan på buffén.

Planen var att rulla ut projektet hos majoriteten av hotellen i Pandox Operatörs-verksamhet under 2020 med målet att minska matavfallet med i genomsnitt 30 procent per hotell till och med 2023. På grund av covid-19 har projektet senarelagtstill när beläggningen återgår till normala nivåer, eftersom projektet bygger på volym. Vid utrullningen ska Winnows nya lösning med artificiell intelligens användas. Det innebär att en dator och kamera automatiskt skannar och kategoriserar all mat som kastas.