Nöjda och trygga gäster

Nöjda hotellgäster är kärnan i Pandox Egen drift. Våra hotell ska också vara säkra
och trygga, både för gäster, anställda och tillfälliga besökare.

Nöjda hotellgäster

Gästnöjdhet är ett av de viktigaste måtten i Pandox Egen drift, då det visar hur väl hotellet lever upp till hotellgästernas förväntningar.

Pandox målsättning för hotell i Egen drift är att minst 80 procent av hotellgästerna skulle
kunna tänka sig att rekommendera hotellet till andra. Gästbeläggningen ökade i Egen drift
med i genomsnitt 7 procent till 65 procent under 2023. Gästnöjdheten ökade under samma period med 1 procent till 84 (83) procent enligt Pandox årliga, externt utförda gästundersökning.

Gästen i centrum

Några av de saker som skapar nöjda hotellgäster är personligt bemötande, individuell uppmärksamhet och trygghet; värderingar som genomsyrar Pandox hotellverksamhet.
Naturligtvis är kontinuerligt hög kvalitet i service och produktleverans i kombination med
prisvärdhet också viktiga parametrar, men även samhällsengagemang och miljö­arbete
blir allt viktigare för våra gäster.

Det händer allt oftare att konferensbokare och affärsresenärer ställer krav på att hotellen
ska vara miljö­certifierade och att de kan redovisa utsläpp av växthusgaser per gästnatt, och
även vissa som reser privat visar intresse för detta; en tydlig indikator på att klimatfrågan
blivit en del av samhällsmedvetandet.

Hälsa och säkerhet för hotellgästerna

Att värna om gästernas hälsa och säkerhet, och även deras personliga integritet och datasäkerhet är en självklarhet på Pandox, och något som tas på största allvar

Inom affärssegment Hyresavtal är det hyresgästen som är ansvarig för all form av säkerhet, såsom skalskydd, exempelvis larm på fönster och dörrar, väktarbevakning och övervakningskameror.

Inom affärssegment Egen drift ligger ansvaret för säkerheten på Pandox. Hotellsäkerhet regleras i Pandox uppförandekod för medarbetare. Dessutom har alla hotell beredskapsplaner och säkerhetspolicyer. Säkerhetsfrågorna ingår även i den företagsövergripande digitala utbildningen. Medarbetarna får också utbildning i första hjälpen och alla hotell genomför regelbundet brand- och evakueringsövningar.