Nöjda och trygga gäster

Nöjda hotellgäster är resultatet av en framgångsrik verksamhet. Pandox fastigheter ska också vara säkra och trygga, för såväl de som arbetar där dagligen som tillfälliga besökare.
Covid-19-pandemin har ställt nya krav på verksamheten.

Pandox mål och resultat för fokusområde nöjda och trygga gäster.

Gästnöjdhet är ett av de viktigaste måtten i Pandox Operatörsverksamhet, då det visar hur väl hotellet lever upp till hotellgästernas förväntningar. Indirekt är det också ett mått på hur
konkurrenskraftig produkt Pandox erbjuder sina hyresgäster i form av attraktiva hotellfastigheter.

Det som främst skapar nöjda hotellgäster är personligt bemötande, individuell uppmärksamhet, prisvärda produkter, säkerhet, kontinuerlig kvalitet i service och produktleverans,
samhällsengagemang och miljöarbete.

Konferensbokare och affärsresenärer ställer krav på att hotellen ska vara miljöcertifierade och att de kan redovisa utsläpp av växthusgaser per gästnatt. Även privatresande har börjat efterfråga detta, då allt fler är medvetna om klimatfrågan idag. Enligt Booking.com vill 65 procent av resenärerna bo i ett grönklassat hotell. Både Google och Tripadvisor erbjuder möjlighet att söka efter grönklassade hotell. Enligt Google har sökningar på detta fyrfaldigats sedan 2020.

Pandox målsättning för hotell i egen drift är att minst 80 procent av hotellgästerna ska rekommendera hotellet till andra. Gästnöjdheten var 82 (80) procent enligt Pandox årliga
gästundersökning, genomförd av en extern part under 2021. Ökningen kan kopplas främst till hävda restriktioner hänförliga till covid-19-pandemin, såsom minskade begränsningar
i utbud jämfört med föregående år

Hotellen hittar nya användningsområden

Under 2020 och 2021 användes många hotell som karantänhotell av olika grupper av människor, såsom militärer, studenter och affärsresenärer. Detta ställde höga krav på hanteringen av mat, service och extra personal.

Evangelos Cambouris, hotelldirektör på Holiday Inn Brussels Airport, som initierade möjligheten att låna personal mellan Pandox-drivna hotell, berättar varför de behövde låna personal mitt under pandemin: 

"Mellan november 2020 till juni 2021 fungerade vi som ett karantänhotell och behövde då producera individuellt inslagna och vakuumförpackade måltider. Vi producerade totalt 114 000 måltider, vilket inkluderade frukost, lunch och middag. Över en natt hade vi personalbrist. Jag bad därför kollegorna på Pandox andra hotell i Bryssel om att hjälpa oss. Min tanke var att det är bättre att sysselsätta personalen i Pandox egen drift som blivit arbetslösa, istället för att rekrytera tillfälligt anställda."