Nöjda och trygga gäster

Nöjda hotellgäster är viktigt för att verksamheten ska vara framgångsrik. Pandox fastigheter ska också vara säkra och trygga, både för gäster, de som arbetar där dagligen och tillfälliga besökare. Under 2022 togs majoriteten av covid-19-restriktionerna bort och gästerna återvände till hotellen.

Nöjda hotellgäster

Gästnöjdhet är ett av de viktigaste måtten i Pandox Operatörsverksamhet, då det visar hur väl hotellet lever upp till hotellgästernas förväntningar. Indirekt är det också ett mått på hur konkurrenskraftig produkt Pandox erbjuder sina hyresgäster i form av attraktiva hotellfastigheter.

Pandox målsättning för hotell i egen drift är att minst 80 procent av hotellgästerna ska rekommendera hotellet till andra. Gästnöjdheten var 83 (82) procent enligt Pandox årliga gästundersökning, genomförd av en extern part under 2022.

Det som främst skapar nöjda hotellgäster är personligt bemötande, individuell uppmärksamhet, prisvärda produkter, säkerhet, kontinuerlig kvalitet i service och produktleverans, samhällsengagemang och miljö­arbete. Detta i kombination med att det har funnits ett uppdämt resebehov bland gästerna efter pandemin ligger till grund för gästnöjdheten. Gästbeläggningen ökade från 36 procent i genomsnitt i Pandox portfölj 2021 till 60 procent 2022.

Konferensbokare och affärsresenärer ställer krav på att hotellen ska vara miljö­certifierade och att de kan redovisa utsläpp av växthusgaser per gästnatt. Även privatresande har börjat efterfråga detta, då allt fler är medvetna om klimatfrågan idag. Enligt Booking.com vill 81 procent av resenärerna bo i ett grönklassat hotell det kommande året. Både Google och Tripadvisor erbjuder möjlighet att söka efter grönklassade hotell.

Hälsa och säkerhet för hotellgästerna

Hotellgästerna förväntar sig att hotellen ska vara trygga, bidra till en god hälsa och ge minnesvärda gästupplevelser. Hotellens lokaler ska vara säkra att vistas i och medarbetarna ska ha rätt kompetens för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt och professionellt sätt. Pandox ansvarar för att samtliga sina 157 hotellfastigheter följer byggnormer och andra lagar och säkerhetsregler. Inom Fastighetsförvaltning är det hyresgästen som är ansvarig för all form av säkerhet, såsom skalskydd, exempelvis larm på fönster och dörrar, väktarbevakning och övervakningskameror. Inom Operatörsverksamhet ligger ansvaret för säkerheten på Pandox. Hotellsäkerhet regleras i Pandox uppförandekod för medarbetare. Dessutom har alla hotell beredskapsplaner och säkerhetspolicyer. Säkerhetsfrågorna ingår även i den företagsövergripande digitala utbildningen. Medarbetarna får också utbildning i första hjälpen och alla hotell genomför regelbundet brand- och evakueringsövningar.