Inkluderande lokalsamhällen

Hotellen har en viktig roll i lokalsamhället då de skapar arbetstillfällen, övernattningsmöjligheter och upplevelser, samt bidrar till en positiv samhällsutveckling genom trygga och levande stadskärnor.

Pandox mål och resultat inom fokusområde levande lokalsamhälle

Hotellen har en betydelsefull roll i lokalsamhället, som leverantör av övernattningsmöjligheter,
upplevelser och mötesplatser, som arbetsgivare och som inköpare av lokala tjänster och produkter. Dessutom är hotellen en viktig del i turistindustrin som genererar inkomster till såväl stat, kommun och lokalsamhälle. Genom att arbeta tätt ihop med lokalsamhället och anställa personer från närområdet kan hotellen på så sätt även bidra till social hållbarhet. Hotell-fastigheterna har också en viktig roll i att skapa trygga och levande stadskärnor genom exempelvis ljussättning av entréer och fasader och kan kompletteras med kameraövervakning.