Attraktiv och utvecklande arbetsplats som uppmuntrar utveckling

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i hotellfastighetsbranschen. För att uppnå detta erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld och samtidigt trygg arbetsmiljö­, där det är nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Studier visar dessutom att det blir allt viktigare för medarbetarna att ha ett meningsfullt arbete, där de känner sig uppskattade, kan utvecklas professionellt och arbeta för ett företag som prioriterar miljö­ och social agenda.

Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Då bolaget har en slimmad organisation, är en stark moralisk kompass och självständighet en förutsättning. Medarbetarna uppmuntras även att komma med förbättringsförslag.

Pandox utför arbetsplatsutvärderingar av fysisk och psykisk arbetsmiljö­ vart tredje år eller när det skett stora förändringar i verksamheten, för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats.

Medarbetarnöjdhet

Pandox kvartalsvisa medarbetarundersökning för hotellanställda inom Operatörsverksamhet visade en medarbetarnöjdhet om 77 (76) procent för 2022.

På huvudkontoret genomförs medarbetarundersökningen årligen. Medarbetarnöjdheten mäts årligen på huvudkontoret och var 79 (80) procent vid mätningen som genomfördes under fjärde kvartalet 2022. Det innebär att den genomsnittliga medarbetarnöjdheten totalt i Pandox var 77 (78) procent.

Personalomsättning kan ses som ett annat mätetal för hur nöjda medarbetarna är. Denna var för 2023 väsentligt högre än normalt och beror främst på ett uppdämt behov av att omorganisera vissa delar av företaget för att möta nya behov. På grund av pandemin har möjligheterna till organisationsplanering varit begränsade de senaste tre åren och flera ledarskapsförändringar än vanligt har råkat sammanfalla i tid. Medarbetare har i sin tur även haft tid att reflektera över sina framtida karriärval och vissa har skolat om sig till andra yrken. Personalomsättningen ökade till 42 (29) procent under 2022. Bland Pandox hotellmedarbetare var personalomsättningen 42 (30) procent och bland medarbetare på huvudkontoret inklusive Fastighetsförvaltning 12 (6) procent

Rättvisa arbets- och anställningsvillkor

Det är viktigt med rättvisa arbets- och anställningsvillkor. Alla Pandox medarbetare har möjlighet att ansluta sig till en fackförening. Inom Operatörsverksamhet används kollektivavtal och kollektiva förhandlingar sker. Under 2022 omfattades 68 (69) procent av totalt antal anställda av kollektivavtal.

Inom huvudkontoret och Fastighetsförvaltning används inte kollektivavtal, men arbetsvillkoren efterliknar gällande kollektivavtal och medarbetarna ges mycket goda möjligheter gällande anställningsvillkor, kompetensutveckling och befordran.

Personlig utveckling

Personlig utveckling är prioriterat i Pandox och ambitionen är att erbjuda alla medarbetare utbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärplanering, samt flexibilitet för att få ihop livspusslet.

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per medarbetare under 2022 var 10 (9) timmar. Det är ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor eller mellan olika typer av befattningar.

Under 2022 genomfördes utvecklingssamtal med 53 (58) procent av Pandox medarbetare. Minskningen är hänförlig till Operatörsverksamhet och beror på fler nyanställningar.