Attraktiv och utvecklande arbetsplats som uppmuntrar utveckling

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i hotellfastighetsbranschen. För att uppnå detta erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld och samtidigt trygg arbetsmiljö­, där det är nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Studier visar dessutom att det blir allt viktigare för medarbetarna att ha ett meningsfullt arbete, där de känner sig uppskattade, kan utvecklas professionellt och arbeta för ett företag som prioriterar miljö­ och social agenda.

Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Då bolaget har en slimmad organisation, är en stark moralisk kompass och självständighet en förutsättning. Medarbetarna uppmuntras även att komma med förbättringsförslag.

Pandox utför arbetsplatsutvärderingar av fysisk och psykisk arbetsmiljö­ vart tredje år eller när det skett stora förändringar i verksamheten, för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats.

Medarbetarnöjdhet

Pandox mäter effektiviteten av sitt engagemang med arbetsstyrkan genom att följa medarbetarnöjdheten som framkommer genom medarbetarundersökningen. Medarbetarmöjdheten under 2023 var 77% (77%). 

Även nyckeltalet personalomsättning används för att utvärdera hur nöjda medarbetarna är och därmed hur väl hantering av medarbetarfrågor fungerar. Dessutom finns det specifika frågor i medarbetarundersökningen som är formulerade för att få svar på om medarbetare vet vart de ska vända sig med frågor eller klagomål.

Rättvisa arbets- och anställningsvillkor

60 procent av Pandox anställda täcks av kollektivavtal. På huvudkontoret och inom affärssegmentet Hyresavtal används inte kollektivavtal, men arbetsvillkoren efterliknar gällande
kollektivavtal och medarbetarna ges goda möjligheter gällande anställningsvillkor, kompetensutveckling och befordran.

Personlig utveckling

Andelen medarbetare som genomgått utvecklingssamtal ökade med totalt 23 procent under 2023. Den största ökningen skedde inom affärssegmentet Egen drift vilket visar på att rutiner återigen kommit på plats efter covid-19.

Pandox har som mål att det ska finnas utrymme för varje medarbetare att kunna vidareutvecklas genom utbildning. Även genomsnittliga utbildningstimmar har ökat signifikant för samtliga grupper. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per medarbetare var under året 16 (10) timmar.