Attraktiv arbetsgivare

Pandox företagskultur är nyckeln till dess framgång. Den ger förutsättningar till motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en jämlik arbetsplats. Pandox har medarbetare från över 80 olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen.

Under 2021 genomfördes utvecklingssamtal med 58 procent av Pandox medarbetare. Ökningen är hänförlig till Operatörsverksamhet och beror på att fler återvänt till arbetet efter pandemin.

Medarbetarnöjdhet

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld men samtidigt trygg arbetsmiljö, där diskriminering och trakasserier inte är tillåtna. Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Då bolaget har en slimmad organisation, är en stark moralisk kompass och självständighet en förutsättning.


Pandox medarbetarundersökning visar att den genomsnittliga medarbetarnöjdheten totalt i Pandox var 78 procent. Till de medarbetare som är direkt underställda Pandox, såsom medarbetare på huvudkontoret, fastighetsförvaltning och hotelldirektörerna, ställdes även frågan om de skulle rekommendera Pandox som
arbetsgivare. Utfallet blev att samtliga skulle det.

Personalomsättning är ett annat mätetal för hur nöjda medarbetarna är. Personalomsättningen minskade under 2021. Bland Pandox hotellmedarbetare var personalomsättningen 30 procent och bland medarbetare på huvudkontoret inklusive Fastighetsförvaltning 6 procent. Hotellens högre personalomsättning beror på att det förekommer många timanställda och yngre personer som tenderar att byta jobb oftare.