Karriär

Pandox strävar efter en snabbrörlig, kreativ och affärsdriven företagskultur med stöd av spetskompetens och effektiva ledningssystem. Individerna gör Pandox unikt och vi arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling och karriärplanering.

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva
arbetsgivarna i hotellfastighetsbranschen. För att uppnå
det erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld och samtidigt trygg arbetsmiljö, där diskriminering och trakasserier inte är tillåtna.

Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Då bolaget har en slimmad organisation är en stark moralisk kompass och
självständighet en förutsättning. Medarbetarna uppmuntras även att komma med förbättringsförslag

Detta kallar vi Pandox-andan. Den definierar vilka vi är, vad vid gör och hur vi gör det.

Pandox Fair Play

Här kan du som anställd på Pandox logga in och få åtkomst till online utbildningarna inom Fair Play.

Medarbetarnöjdhet

Pandox kvartalsvisa medarbetarundersökning för hotellanställda inom Operatörsverksamhet visade en medarbetarnöjdhet om 76 procent för fjärde kvartalet 2021. Samma medarbetarundersökning implementerades på huvudkontoret under 2021. Resultatet för fjärde
kvartalet 2021 blev 80 procent. Det innebär att den genomsnittliga medarbetarnöjdheten totalt i Pandox var 78 procent. Till de medarbetare som är direkt underställda Pandox, såsom  medarbetare på huvudkontoret, fastighetsförvaltning och hotelldirektörerna, ställdes
även frågan om de skulle rekommendera Pandox som arbetsgivare. Utfallet blev att samtliga skulle det.