Pandox växthusgasutsläpp under 2023

Pandox största negativa påverkan på klimatet är genom utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan; scope 1, 2 och 3. Under 2023 ökade Pandox totala utsläpp något. Pandox godkända Science Based Targets innebär att Pandox till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Egen drift (Scope 1
och 2) med 42 procent och inom Hyresavtal (Scope 3) med
25 procent från basåret 2022 

Pandox totala utsläpp ökade under 2023 med 6 procent. Utsläppen för CO2e/kvm var 53 jämfört med 50 föregående år.

Ökningen beror framförallt på utsläppskategori 1. Spendanalysen som gjordes har ett bredare dataunderlag än 2022 beroende på en förbättrad intern process. Minskningen av utsläpp från rapporterad energidata beror på minskad energianvändning hos hyresgästerna.

Inom Scope 1 minskade utsläppen med 6 procent. Minskningen visar att Pandox initiativ för att
begränsa utsläppen i egen drift har haft effekt under året trots en högre beläggning. Scope 2 market-based ökningen beror på avsaknaden av gröna elavtal i förvärvade hotell för 2023.

Utsläpp av växthusgaser i värdekedjan (Scope 1, 2 och 3)