Attraktiv och jämställd arbetsplats

Pandox har 1 880 (1 560) medarbetare som kommer från 90 (85) olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen. Pandox vill skapa förutsättningar för motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en inkluderande samt jämlik arbetsplats.

Pandox mål och resultat inom fokusområde Attraktiv och jämställd arbetsplats

Den övervägande delen av Pandox medarbetare arbetar på de hotell som Pandox driver i egen regi inom Operatörsverksamhet. När det gäller Fastighetsförvaltning har Pandox ett litet antal medarbetare och konsulter som är ansvariga för olika marknader. I övrigt sköts den löpande fastighetsförvaltningen av inhyrda underleverantörer eller Pandox hyresgäster.