Attraktiv och jämställd arbetsplats

Pandox företagskultur är nyckeln till dess framgång. Den ger förutsättningar till motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en jämlik arbetsplats. Pandox har medarbetare från över 80 olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen.

Pandox mål och resultat inom fokusområde attraktiv och jämställd arbetsplats

Pandox värderingar

Det är viktigt för företaget att alla medarbetare har en stark moralisk kompass, tar egna initiativ och är självständiga. Pandox är en slimmad organisation som genomsyras av en entreprenörs-anda, där alla hjälps åt och varje medarbetare är av stor vikt. Samtidigt har Pandox en humoristisk företagssymbol i den illustrerade hunden Pepper, som alltid hittar på något bus. Pepper ska påminna alla medarbetare om att ha kul på vägen och inte ta sig själva på så stort allvar.

Medarbetare

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva
arbetsgivarna i hotellfastighetsbranschen. För att uppnå
det erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld och samtidigt trygg arbetsmiljö, där diskriminering och trakasserier inte är tillåtna. Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Då bolaget har en slimmad organisation är en stark moralisk kompass och självständighet en förutsättning. Medarbetarna uppmuntras även att komma med förbättringsförslag.

Dessutom utförs arbetsplatsutvärderingar av fysisk och psykisk arbetsmiljö vart tredje år eller när det skett stora förändringar i verksamheten, för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Inga fall av trakasserier inrapporterades under 2021.

Pandox kvartalsvisa medarbetarundersökning för hotellanställda inom Operatörsverksamhet visade en medarbetarnöjdhet om 76 procent för fjärde kvartalet 2021.

Alla Pandox medarbetare har möjlighet att ansluta sig till en fackförening. Inom Operatörsverksamhet används kollektivavtal och kollektiva förhandlingar sker. Under 2021 omfattades nästan 70 procent av totalt antal anställda av kollektivavtal