Avtals- och driftsmodeller

Hyresavtalet är kärnan i Pandox verksamhet. Hyresavtalet skapar gemensamma incitament för Pandox och hyresgästen att utveckla lönsamma hotellprodukter som ökar kassaflödet och därmed också fastighetsvärdet

Hyresavtal

Funktion och fördelar
Omsättningsbaserade hyresavtal har flera fördelar:
• Långsiktigt perspektiv.
• Gemensamma incitament.
• Delade investeringar och delad risk.
• Produktivitet och lönsamhet i fokus.

Ett omsättningsbaserat hyresavtal är knutet till hotellrörelsens utveckling där en viss andel av hotellets omsättning betalas i hyra till Pandox. När hotellets omsättning ökar så ökar också hyresintäkten. Fastighetsägare och hotelloperatör delar därmedrisken och de har gemensamma incitament att öka hotellets lönsamhet och i förlängningen också hotellfastighetens värde. I de flesta av våra hyresavtal finns också kontrakterade miniminivåer under vilka hyresintäkten inte kan falla. De täcker de kapitalkostnader vi har för fastigheternas finansiering. Vi har också några enstaka fasta hyresavtal.

Stort intresse för hyresavtal
Den ökade specialiseringen i hotellmarknaden med växande regionala hotelloperatörer med hyresavtal som driftsmodell har ökat intresset för hyresavtal. Erfarenheterna från pandemin har också stärkt argumenten för omsättningsbaserade hyresavtal.

Gröna tilläggsavtal
Pandox har under 2024 tagit fram en mall för gröna tilläggsavtal som lägger grunden för ett gemensamt och strukturerat miljö­arbete mellan Pandox och hyresgästerna. 

Andel av totalt antal rum

84%

61%
19%
5%

Egen drift

Funktion och fördelar
Att kunna driva hotellverksamhet i egen regi är en viktig del av vårt aktiva och engagerade ägande. Det ger oss möjlighet att göra fler typer av förvärv och effektivt transformera hotell med målet att teckna nya hyresavtal. Egen drift kan organiseras på flera olika sätt.

Franchiseavtal
När vi äger både hotellfastigheten och hotellrörelsen kan ett franchiseavtal med en varumärkesägare vara lämpligt. Vi kan då dra fördel av franchisegivarens varumärke och distribution. När Pandox är franchisetagare betalar vi en royaltyavgift baserat på hotellets omsättning. Några exempel i vår portfölj är Hilton Brussels Grand Place, Hotel Indigo Brussels- City och Hilton Garden Inn London Heathrow.

Oberoende varumärke
I en marknad där ett internationellt varumärke har låg igenkänningsfaktor och kostnaden för varumärke och distribution blir för höga, kan det vara ett bättre alternativ att bygga ett
eget oberoende varumärke som vi själva skapat. Ett exempel i vår portfölj är Hotel Hubert Brussels.

Managementavtal
Ett managementavtal innebär att Pandox ger en hotelloperatör uppdraget att driva och förvalta hotellet. För detta betalar vi en managementavgift, som ofta är prestationsbaserad. Managementavtal kräver därutöver ett varumärke som vanligtvis franchisas. Med denna avtalsstruktur har vi som hotellfastighetsägare fullt finansiellt ansvar för både hotelldrift och hotellfastighet. Några exempel i vår portfölj är DoubleTree by Hilton Bath, Queens Hotel Leeds och Novotel Hannover..

Andel av totalt antal rum

16%

9%
3%
4%