Samhällsengagemang

Som en del av Pandox ledarskap ingår att bidra till lokalsamhället där företaget är verksamt och inom områden där Pandox medarbetare har särskild kunskap, kompetens eller intresse.

Pandox strategi inom samhällsengagemang kräver att alla hotell i Operatörsverksamhet samt huvudkontoret ska stödja minst ett lokalt projekt. Val av organisation eller projekt ska beslutas av
medarbetarna, då äkta engagemang kommer från gräsrötterna. Under 2020 hade alla hotell utom 2 (1) i Operatörsverksamhet lokala engagemang, vilket kommer att följas upp under 2021.
Exempel på projekt är att hjälpa hemlösa med mat och erbjuda praktikplatser för ungdomar
med funktionsnedsättning.