Samhällsengagemang

Som en del av Pandox ledarskap ingår att bidra till lokalsamhället där företaget är verksamt och inom områden där Pandox medarbetare har särskild kunskap, kompetens eller intresse.

Pandox engagerar sig i och bidrar till lokalsamhället inom områden där Pandox medarbetare har särskild kunskap, kompetens eller intresse. Pandox strategi inom samhällsengagemang har som mål att alla hotell i Operatörsverksamhet samt huvudkontoret ska stödja minst ett lokalt projekt var. Val av organisation eller projekt ska beslutas av medarbetarna, då äkta engagemang kommer från gräsrötterna.

Under 2021 hade hälften av hotellen i Operatörsverksamhet lokala engagemang. Under året har flera hotell behövt pausa sina engagemang till följd av pandemin, vilket ska följas upp under 2022. Exempel på projekt är att hjälpa hemlösa med mat och erbjuda praktikplatser för ungdomar
med funktionsvariation.