Koncernledning 

Liia Nõu

VD sedan 2021. Dessförinnan CFO.

Anställd sedan 2007

Utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot MTG AB

Aktieinnehav:

33 915 B-aktier.

Anneli Lindblom

CFO 

Anställd sedan 2021

Utbildning:

Civilekonom Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot Logistea AB, Haypp Group AB och Avtalat.

Aktieinnehav:

5 700 B-aktier.

Jonas Törner

Chief Commercial Officer 

Anställd sedan 2005

Utbildning:

Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

8 000 B-aktier.

Anders Berg

SVP, Head of Communications and IR

Anställd sedan 2016

Utbildning: 

Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

2 000 B-aktier.

Aldert Schaaphok

SVP, Director International Operations 

Anställd sedan 2004

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

2 225 B-aktier.

Lars Häggström

Executive Senior Advisor

Anställd sedan 2000

Utbildning:

Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

13 000 B-aktier.

Martin Creydt

SVP, Director of Property Management International

Anställd sedan 2017

Utbildning: 

Advanced Management Program, Cornell University

Executive Program, INSEAD

Business Degree Service Management, University of Gothenburg

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot på Götessons Industri AB.

 

Aktieinnehav:

3 100 B-aktier 

Caroline Tivéus

SVP, Director of Sustainable Business 

Anställd sedan 2018

 

Utbildning: 

Magister i redovisning från Lunds Universitet

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelsemedlem Prisma Properties

Aktieinnehav:

1 794 B-aktier.

Tobias Ekman

SVP, Director of Property Management Nordics sedan 2022

Utbildning:

Hotel Management degree, Hotel Institute Montreux.
Hotel Operation studies, HOSTA Hotel School, Switzerland

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

-

Mattias Bernunger

SVP, Asset Management

Anställd sedan 2018

Utbildning: 

M.Sc. Civil engineering Luleå Universitet 

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

2 100 B-aktier.

Aktieinnehav uppdaterat per 26 april 2023.