Koncernledning 

Liia Nõu

VD
Anställd sedan 2007

VD sedan 2021. Dessförinnan CFO.

Utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet:

CFO-roller på bland annat General Electric Baltics & Nordics, Song Networks, Tele2 och Kuwait Petroleum.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot MTG AB

Aktieinnehav:

33 915 B-aktier.

Liia Nõu på LinkedIn.

Anneli Lindblom

CFO
Anställd sedan 2021

Utbildning:

Civilekonom Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Tidigare erfarenhet:

CFO och tillförordnad vd på Cabonline, CFO och vice vd på Acando samt CFO på Proffice och Cybercom.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot Logistea AB, Haypp Group AB och Avtalat.

Aktieinnehav:

5 700 B-aktier.

Jonas Törner

Chief Commercial Officer
Anställd sedan 2005

Utbildning:

Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom Pandox sedan 2005. Dessförinnan på DeLaval och Nordea.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

8 500 B-aktier.

Anders Berg

SVP, Head of Communications and IR
Anställd sedan 2016

Utbildning: 

Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom finansmarknad och kommunikation, bland annat från Evli Bank och Hallvarsson & Halvarsson.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

2 000 B-aktier.

Aldert Schaaphok

SVP, Director International Operations
Anställd sedan 2004

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner på Pandox sedan 2003. Dessförinnan på Dorint AG.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

2 225 B-aktier.

Lars Häggström

Executive Senior Advisor
Anställd sedan 2000

Utbildning:

Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom Pandox sedan år 2000.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

13 000 B-aktier.

Martin Creydt

SVP, Director of Property Management International
Anställd sedan 2017

Utbildning: 

Advanced Management Program, Cornell University Executive Program, INSEAD Business Degree Service Management, University of Gothenburg

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner inom Scandic Hotels, bland annat som COO. Dessförinnan ledande positioner på Rezidor Hotel Group och Nordic Choice Hotels.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot på Götessons Industri AB.

Aktieinnehav:

7 000 B-aktier 

Caroline Tivéus

SVP, Director of Sustainable Business
Anställd sedan 2018

Utbildning

Magister i redovisning från Lunds Universitet

Tidigare erfarenhet:

Roller inom Com Hem, Avanza Bank och Nordnet Bank.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelsemedlem Prisma Properties

Aktieinnehav:

1 794 B-aktier.

Tobias Ekman

SVP, Director of Property Management Nordics
Anställd sedan 2022

Utbildning: Hotel Management degree, Hotel Institute Montreux. Hotel Operation studies, HOSTA Hotel School, Switzerland

Tidigare erfarenhet: Tidigare på Nordic Hotel Consulting. Dessförinnan ägare av Waxholms Hotell, 10 år på Nordic Choice Hotels och 8 år på Grand Hôtel Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

-

Mattias Bernunger

SVP, Asset Management
Anställd sedan 2018

Utbildning: 

M.Sc. Civil engineering Luleå Universitet 

Tidigare erfarenhet:

Ledande positioner på Citycon och Areim.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

2 100 B-aktier.

Aktieinnehav uppdaterat per 4 mars 2024.