Finansiell kalender

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Tyst period tillämpas normalt 30 dagar innan publicering av delårsrapporter.

2024

2024-02-08, 07:00
Bokslutskommuniké 2023

2023

2023-11-21, 13:00
Pandox Hotel Market Day 2023
2023-11-09, 08:00
Kepler Cheuvreux Real Estate Day
2023-10-26, 07:00
Delårsrapport januari-september 2023