Hotellmarknadsdagen 2021

The big follow-up

Pandox håller sin årliga Hotellmarknadsdag den 23 november 2021 på Hilton Stockholm Slussen. Temat är ”The big follow-up” där vi med hjälp av kända experter diskuterar globala trender före och efter covid-19 och vad de betyder för hotellsektorn.

Eventet kommer att hållas både fysiskt och digitalt och kommer att webbsändas live med start kl. 13:00 CET.

Pandox introducerade Hotellmarknadsdagen 1996 med målet att spegla och analysera viktiga omvärldsförändringar och bidra till att öka kunskapsnivån i och om hotellindustrin. Sedan dess har dagen utvecklats till en dynamisk mötesplats för beslutsfattare i den internationella hotellindustrin.

Besök vår eventsida för att registrera dig. Vänligen observera att antalet fysiska deltagare är begränsat.