Pandox för investerare

Pandox strategi är att äga stora hotellfastigheter i övre mellan- till högprissegmentet med strategiska lägen, med stabila intäkter från långa hyreskontrakt med välrenommerade hyresgäster.

Omfattande portfölj av hög kvalitet

Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar 136 hotellfastigheter med långa hyresavtal med välrenommerade regionala och internationella hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar Pandox egen hotelldrift i företagets 20 egna hotellfastigheter.

Långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer

Pandox hyresgästbas består av ledande hotelloperatörer med starka
varumärken. Hyresavtalen är främst kopplade till hotellets intäkter och innehåller ofta minimi- eller garantihyra.

Omsättningsbaserade hyresavtal med garanterad hyresnivå

Majoriteten av Pandox hyresavtal är omsättningsbaserade, vilket betyder att vi delar uppsidan från en bättre hotellmarknad med våra hyresgäster och, ännu viktigare, uppsidan från en bättre hotellprodukt. För att begränsa eventuella risker innehåller vanligen dessa avtal en garanterad minimihyra.

Kompetent och aktiv ägare

Pandox är en aktiv ägare som kombinerar en stor attraktiv fastighetsportfölj med djup affärskunskap och kan därmed skapa värde och tillvarata möjligher över hela hotellvärdekedjan.