Pandox för investerare

Pandox strategi är att äga stora hotellfastigheter i övre mellan- till högprissegmentet med strategiska lägen, med stabila intäkter från långa hyreskontrakt med välrenommerade hyresgäster.

Affärsmodell

Pandox arbetar systematiskt med att öka värdet på varje hotellfastighet genom att göra rätt investeringar i hotellprodukten och maximera hotellets intäkter och produktivitet.

Läs mer
Novotel den Haag

Finansiella nyckeltal

Här redovisas Pandox historiska kvartals- och helårssiffror.

Läs mer

Finansiella mål

Pandox målsättning är en belåningsgrad om 45–60 procent, beroende på marknadsförutsättningar och rådande möjligheter. Pandox målsättning är en utdelningsandel på 30–50 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent

Läs mer

Ägarstruktur

Pandox största ägare är Eiendomsspar AS, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB. Övriga större ägare var i fallande ordning AMF Försäkring & Fonder och Alecta Pensionsförsäkring

Läs mer