Årsredovisning 2022: Historisk revansch i hotellmarknaden

2022 var året då hotellmarknaden tog historisk revansch. När pandemirestriktionerna släppte sitt grepp under tidig vår påbörjades en återhämtning som både var starkare och snabbare än vad de flesta nog kunnat föreställa sig. För Pandox innebar den goda utvecklingen en stark tillväxt i intäkter och driftnetto om 73 respektive 71 procent jämfört med 2021.

Återhämtning gav stark resultatutväxling

2022 inleddes svagt på grund av fortsatta covid-19-restriktioner, men när dessa gradvis avvecklades i början av våren påbörjades en historiskt stark återhämtning som varade året ut. För Pandox innebar det en kraftig tillväxt i intäkter och resultat jämfört med 2021.

3 434

Driftnetto, MSEK +71% jmf 2021

2 056

Cash earnings, MSEK +188% jmf 2021

46,7%

Belåningsgrad, netto

69 231

Fastighetsvärde, MSEK

157

Hotellfastigheter

35 490

Hotellrum

Hållbarhetsredovisning

”Bitarna faller på plats”

Om 2021 var året då Pandox försökte hitta sin roll i den snabbrörliga omställningen så var 2022 året då bitarna började falla på plats. Våra egna ambitioner, internationella överenskommelser samt lagar och regler har varit de viktigaste drivkrafterna.

Läs mer här
12

Antal BREEAM-certifierade fastigheter

41%

Andel förnybar energi

77%

Medarbetarnöjdhet

Framtidens arbete – hur påverkar det hotell?

På Pandox årliga Hotellmarknadsdag den 15 november 2022, med temat ”The future of work and what it means for hotels”, diskuterade en mängd experter vad en förändrad syn på arbete betyder för hotell som produkter och arbetsplatser.

Se hela Hotellmarknadsdagen här