Pandox tecknar nytt hyresavtal med Citybox för hotellfastighet i centrala Bryssel

15 nov, 2022, 08:00
Pandox AB (publ) har tecknat ett hyresavtal med den norska operatören Citybox Hotels för nuvarande NH Brussels Louise som Pandox förvärvade tidigare under 2022. Hyresavtalet förväntas träda i kraft under det första halvåret 2024 då hotellet återöppnar efter en omfattande renovering. Hyresavtalet är omsättningsbaserat med miniminivå och löper över 25 år med option på ytterligare 10 år.

”Det känns mycket bra att inleda samarbete med Citybox som är en expansiv och ambitiös operatör med ett tydligt och modernt koncept inom budgetsegmentet. Hotellkonceptet passar hotellfastigheten mycket bra och attraherar en annan typ av efterfrågan jämfört med våra övriga hotell i Bryssel. Hyresavtalet är attraktivt med goda miniminivåer och uthyrningen bevisar väl hur Pandox aktiva modell för värdeskapande fungerar i praktiken”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

 

”För Citybox Hotels är det ett stort genombrott att få på plats ett hotell av denna storlek och läge i Bryssel. Detta har vi jobbat för i flera år. Vi är väldigt stolta över avtalet och att det sker i samarbete med en så stor och professionell aktör som Pandox. Vi är väldigt glada att ta Citybox-konceptet till ytterligare en europeisk storstad”, säger Martin Smith-Sivertsen, styrelseordförande för Citybox Hotels.

 

Hotellet som har 246 rum kommer fram till renoveringens start i april 2023 fortsatt drivas i Operatörsverksamhet under franchise med NH Hotels som varumärke. Renoveringen omfattar hotellfastighetens alla delar, inklusive BREEAM-certifiering, och förväntas uppgå till cirka 12 MEUR med en god stabiliserad avkastning. Hotellet kommer att vara stängt under renoveringen och återöppning förväntas ske under det första halvåret 2024 med Citybox Hotels som hyresgäst.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2022, kl. 08:00 CET.
 
 
 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 157 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se