Pandox har idag slutfört tidigare offentliggjord avyttring av InterContinental Montreal

1 feb, 2023, 17:10

Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett totalt transaktionsvärde om cirka 80 MCAD.

För mer information om avyttringen, vänligen se pressmeddelandet från den 23 september 2022 då avyttringen tillkännagavs.
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023, kl. 17:10 CET.