Pandox verksamhet är indelad i två segment för hotellägande; Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet, som tillsammans omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder.

Två affärssegment 

Pandox har en integrerad affärsmodell där företaget är aktivt genom hela hotellvärdekedjan. Förutom att äga och hyra ut hotellfastigheter kan Pandox också driva hotell i egen regi. Det minskar risken, skapar nya affärsmöjligheter och bidrar till ökad avkastning.

Läs mer om Fastighetsförvaltning.

Läs mer om Operatörsverksamhet.