Pandox verksamhet är indelad i två segment för hotellägande; Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet, som tillsammans omfattar 155 hotell med cirka 34 700 rum i 15 länder.

Två affärssegment 

Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Fastighetsförvaltning består av hotellfastigheter som Pandox äger och hyr ut till tredjepartsoperatörer, medan Operatörsverksamhet omfattar hotell som både ägs och drivs av Pandox.