Pandox verksamhet är indelad i två segment för hotellägande; Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet, som tillsammans omfattar 145 hotell med cirka 32 200 rum i 15 länder.

Två affärssegment 

Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet. Fastighetsförvaltning består av hotellfastigheter som Pandox äger och hyr ut till tredjepartsoperatörer, medan Operatörsverksamhet omfattar hotell som både ägs och drivs av Pandox.


Varje segment delas i sin tur in i fem geografiska områden: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Internationellt. Det senare omfattar Pandox verksamhet i Belgien, Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Kanada, Irland och Storbritannien.


Härutöver förvaltar Pandox hotellfastigheter för externa ägares räkning. För närvarande har Pandox externa förvaltningsavtal för tio hotell, varav nio (i Oslo) redovisas under Fastighetsförvaltning, och ett förvaltningsavtal (Pelican Bay Resort på Bahamas) redovisas under Operatörsverksamhet.