Årsredovisning 2019

2019 var ett år med högt affärstempo på alla områden med bland annat flera lönsamma förvärv, riktad kontant nyemission, omfattande värdeskapande investeringar i befintlig portfölj och en god resultatutveckling. Pandox har under året också genomfört hållbarhetsprojekt inom många olika områden.

Årsredovisning 2019

Anders Nissen, vd

Summering av 2019. Se Anders Nissen sammanfatta året i en video här.

Liia Nõu, CFO

Höjdpunkterna från 2019 utifrån Pandox finansiella perspektiv. Se videon här.

Caroline Tivéus, Director of Sustainable Business 

Summering av hållbarhetsinitiativ Pandox implementerade 2019. Se videon här.

Jonas Törner, SVP Business Intelligence

Summering av utvecklingen för Pandox marknader under 2019. Se videon här.