Ett år fyllt av arbete och värdefulla insikter

”Effektivitet ger utrymme för frihet att hinna tänka och vidareutveckla och inte bara få färdigt det som måste göras.”

Ett år fyllt av arbete och värdefulla insikter

2022 var ett år där Pandox gick från att i inledningen av året verka i en hotellmarknad förlamad av restriktioner till att i slutet av året operera i en marknad i nivå med toppåret 2019. Från utsidan har vi seglat med vinden men på insidan har vi arbetat metodiskt och målmedvetet i både mot- och medvind.

Att vara CFO i en förändring ställer krav oavsett om förändringen sker på marknaden och omställning är nödvändig eller om förändringen sker på insidan och är en mer valbar förändring. Oavsett anledning så ställs man inför frågor om vilka vägval man ska ta, vad man ska satsa på och vad man inte ska satsa på.

Effektivitet ger utrymme för mer värdeskapande

För mig är det tydligt att en modern finansfunktion dels måste ha ett strategiskt fokus för att veta vart företaget är på väg och förbereda för det nya och ibland okända. Dels måste en stor del av fokuset även ligga på att jobba dagligen med att effektivisera i stort och i smått. Genom att bland annat införa processer och lägga mindre tid på traditionella redovisningstjänster eller manuell hantering frigörs kapacitet för riktigt värdeskapande. Medarbetare och kollegor får utrymme att tillsammans skapa värdefulla insikter som leder till handling och driver bolaget framåt. Effektivitet ger utrymme för frihet att hinna tänka och vidareutveckla och inte bara få färdigt det som måste göras.

Ett utmanade år fyllt av värdefulla insikter

För oss på Pandox har 2022 varit full av aktivitet med flera förvärv och selektiva försäljningar i olika geografier. Vi har jobbat med våra befintliga banker och refinansierat delar av låneportföljen och även utökat med två nya långivare, till att sammantaget arbeta tillsammans med 13 relationsbanker. Under året har vi investerat 862 MSEK i vår fastighetsportfölj, investeringar i form av kassaflödesdrivande utbyggnader, gröna investeringar för klimatsmarta fastigheter eller ordinarie underhåll för att bibehålla våra värden. Allt ska redovisas och finansieras på ett korrekt sätt och med rätt underlag i rätt tid, allt ska speglas i vår redovisning och vi är måna om att alltid ha en korrekt värderad balansräkning och att driva på för att hålla igång vårt kassaflöde på bästa sätt.

Att samtidigt ha kraften att stanna upp, reflektera och jobba för en bättre morgondag har varit både utmanande och svårt under året som gått — men det är också det som gjort både mina och mina kollegors dagar så roliga och utvecklande. Nu ser jag fram emot vår fortsatta resa både med och utan vind i seglen!

Stockholm i mars 2023

Anneli Lindblom