Utskott

Pandox styrelse har till stöd för sitt arbete ett revisionsutskott, ett finansutskott och ett ersättningsutskott.