Interna röster om ett år med covid-19

2020 var på ett på alla sätt unikt år för medarbetarna på Pandox. Läs här hur några av Pandox olika affärsområden hanterat den nya situationen.

Fokus på rätt saker

Jonas Törner, SVP Business Intelligence

Image removed

Vilka fokusområden har ni haft under året?
De har minst sagt skiftat. Från dagligt analysarbete och trans-aktioner i januari och februari, till att i mars snabbt försöka prognostisera de omedelbara effekterna av pandemin och myndighetsrestriktioner i Pandox alla marknader och delsegment – fram till punkten då vi insåg att det inte fanns någon efterfrågan kvar på kort sikt. Vid det läget blev det istället viktigare att fokusera på tänkbara återhämtningsscenarier, effekter av en kraftigt försämrad lönsamhet i branschen med beaktande av olika länders stödpaket och hur dessa påverkar Pandox och våra samarbetspartners. När efterfrågan kom tillbaka under sommaren, i linje med våra förväntningar, intensifierade vi analysarbetet för att ytterligare förstå hotellmarknadens olika delsegment i en återhämtningsfas. Dels genom erfarenheter från helt andra hotellmarknader, till exempel Kina, dels genom att samla in och analysera helt nya datapunkter. 

Vilka är de största insikterna?
Det vi framförallt tar med oss är hur snabbt marknader och förutsättningar kan förändras – att en pandemi med påföljande myndighetsrestriktioner lamslår hela samhällen på det här sättet fanns nog inte i många företags riskkalkyler. En annan lärdom kopplat till detta är hur viktigt det är att ha en flexibel organisation med korta beslutsvägar och som snabbt kan ställa om när det krävs.

Vilka är dina tips för att hålla uppe ”team spirit” i coronatider?
Behåll lugnet: var metodisk, fokusera på rätt saker, se till att dina kollegor har bra förutsättningar att arbeta hemifrån och utgå från varje individs förutsättningar. Hitta små delsegrar längs vägen – vi trodde aldrig att vi skulle bli glada för 40 procents beläggning…

Adopt, Adapt, Improve

Aldert Schaaphok, SVP Director International Operations

Image removed

Vilka fokusområden har ni haft under året?
Från skadekontroll i början, till att sedan anpassa service- och rengöringsrutiner på hotellen drivet av krav på social distansering och hygienrekommendationer. På några hotell begränsades eller stoppades renoveringsarbeten tillfälligt på grund av reserestriktioner. Vi anpassade layouten i hotellmiljö­n och i restauranger samtidigt som vi behövde hitta fungerande och trygga lösningar för både gäster och medarbetare. Vi valde certifieringsföretaget Bureau Veritas för att certifiera alla våra hotell utifrån deras covid-19-standarder, vilket krävde utbildningsprogram och test av olika lösningar. Vi ordnade också så att de flesta hotell kunde erbjuda gäster och medarbetare snabbtester för covid-19 som gav provsvar inom 10 minuter.

Vilka är de största insikterna?
Människor är sociala varelser: vi behöver interagera med varandra, läsa kroppsspråk och ansiktsuttryck. En insikt är också vikten av att stödja den lokala ekonomin och den hållbara aspekten av vårt konsumtionsbeteende.

Vilka är dina tips för att hålla uppe ”team spirit” i coronatider?
Vi ökade våra motivations- och kommunikationsinsatser efter-som människor blir mer isolerade i sin hemmiljö­. Detta innebär ökad digital kommunikation, mer uppmärksamhet till individer som behöver det, ökat fokus på att ge komplimanger och visa uppskattning. Framförallt gjorde jag mitt bästa för att medarbetare och chefer skulle se det relativa i saker, att skratta, och inte låta denna kris påverka privatlivet för mycket.

Tänk framåt

Anders Berg, SVP Head of Communications & IR

Image removed

Vilka fokusområden har ni haft under året?
Det första steget var att skapa ett lämpligt strategiskt och kommunikativt ramverk för att kunna arbeta strukturerat genom krisen, det som vi kallar Respond, Restart, Reinvent. Vi är ett aktivt bolag med många investerarkontakter även ett vanligt år men det är väl ingen överdrift att kalla 2020 extremt. Pandoxaktien föll från all-time high till all-time low på 19 dagar i februari/mars och den rörelsen skapade ett enormt intresse från såväl institutioner som privatsparare och därmed många möten och kontaktpunkter. I tider av osäkerhet blir ju också den interna kommunikationen särskilt viktig och vi har haft många videomöten där hela företaget samlades.

Vilka är de största insikterna?
Framförallt värdet av en tydlig spelidé, bra dataunderlag och en stark analyskapacitet för att kunna navigera riktnings-bestämt och fatta välgrundade beslut. Det finns också ett stort värde i att orka arbeta i flera parallella spår samtidigt, att våga lyfta blicken och vara konstruktiv även när det ser som mörkast ut. Sedan är det förstås väldigt lärorikt att få vara med om en kris av den här omfattningen även om jag naturligtvis önskar att den aldrig inträffat. Sist men inte minst är en viktig insikt att fysiska möten funkar bäst när det betyder som mest.

Vilka är dina tips för att hålla uppe ”team spirit” i coronatider?
Att ha fasta rutiner i vardagen och planera för roliga andningshål som bryter det monotona mönstret. Vi har lyckats arrangera både en sommarfest och en kick-off, vilket jag tror bidragit till att hålla uppe humöret hos många. Sedan är förstås ett gångbart tips att vara öppen och tillgänglig för samtal om allt möjligt, inte bara internkommunicera om sådant som hör till affären. När osäkerheten är stor kan även små frågor snabbt växa sig onödigt stora.

Våga planera för en ljusare framtid

Lars Häggström, EVP Asset Management & Development

Image removed

Vilka fokusområden har ni haft under året?
Det har framförallt varit att analysera och förstå vilka konsekvenser pandemin för med sig för Pandox och för industrin. Covid-19 innebar en stor förändring i de flesta av våra projekt, planerade som pågående. Mycket energi har gått åt till att anpassa tidsplaner och omförhandla redan ingångna överenskommelser.
Trots stora praktiska och avtalsmässiga utmaningar har vi under 2020 investerat motsvarande cirka 900 MSEK i tillväxt-drivande investeringar.

Vilka arbetssätt har ni behövt förändra?
Vi har kunnat ägna mer tid åt att strukturera arbetsprocesser, dokumentation och åt att studera fler detaljfrågor. Vidare så har vi också ägnat mycket tid att analysera framtida koncept, det vill säga hur hotellen ska utvecklas för att möta de behov som gästerna har på både kort och lång sikt. Den kunskapen blir en viktig del i vår strategi för framtida tillväxt.

Vilka är de största insikterna?
Ta ingenting för givet. Hotellbranschen har haft många goda år med några kriser längst vägen men ingenting kan mäta sig med coronakrisen. Jag tror också att miljö­medvenheten kommer att öka och med den också insikten om att vårt nuvarande levnads-sätt inte fungerar långsiktigt. En annan viktig insikt är också hur viktigt det är att vara situationsanpassad i sin organisation och i sina beslut.

Vilka är dina tips för att hålla uppe ”team spirit” i coronatider?
Enkla saker men som ofta underskattas: var positiv, visa fram-åtanda och lösningsfokus. Skratta och ha roligt trots att krisen är i samma rum. Våga planera för framtiden och ha tilltro till era etablerade arbetssätt, metoder och processer.