Årsredovisning 2020:
Ett historiskt år

2020 var ett historiskt år i dubbel bemärkelse för Pandox. Dels för att Pandox som företag firade 25 år, dels för att 2020 går till historien som det svagaste året någonsin för hotell- och reseindustrin till följd av covid-19. Tack vare en väl beprövad affärsmodell, omfattande kriserfarenhet, tydliga prioriteringar och en snabbfotad organisation har Pandox lyckats navigera relativt väl genom stormen.

Interna röster...

...från ett år med covid-19

Caroline Tivéus, SVP Director of Sustainable Business

Organiserade för att accelerera

Trots global pandemi där vi befunnit oss i stormens öga har vi under året visat beslutsamhet i att nå vårt långsiktiga mål; att erbjuda hållbara hotellfastigheter till våra hyresgäster.

Läs mer här

Anders Berg, SVP Head of Communications & IR

Tänk framåt

Vi är ett aktivt bolag med många investerarkontakter även ett vanligt år men det är väl ingen överdrift att kalla 2020 extremt. Pandoxaktien föll från all-time high till all-time low på 19 dagar i februari/mars och den rörelsen skapade ett enormt intresse från såväl institutioner som privatsparare och därmed många möten och kontaktpunkter. I tider av osäkerhet blir ju också den interna kommunikationen särskilt viktig och vi har haft många videomöten där hela företaget samlades.

Läs mer här
Image removed

Jonas Törner, SVP Business Intelligence

Fokus på rätt saker

Det vi framförallt tar med oss är hur snabbt marknader och förutsättningar kan förändras – att en pandemi med påföljande myndighetsrestriktioner lamslår hela samhällen på det här sättet fanns nog inte i många företags riskkalkyler. En annan lärdom kopplat till detta är hur viktigt det är att ha en flexibel organisation med korta beslutsvägar och som snabbt kan ställa om när det krävs.

Läs mer här

Aldert Schaaphok, SVP Director International Operations

Adopt, Adapt, Improve

Vi ökade våra motivations- och kommunikationsinsatser eftersom människor blir mer isolerade i sin hemmiljö. Detta innebär ökad digital kommunikation, mer uppmärksamhet till individer som behöver det, ökat fokus på att ge komplimanger och visa uppskattning. Framförallt gjorde jag mitt bästa för att medarbetare och chefer skulle se det relativa i saker, att skratta, och inte låta denna kris påverka privatlivet för mycket.

Läs mer här
Image removed

Lars Häggström, EVP Asset Management & Development

Våga planera för en ljusare framtid

Ta ingenting för givet. Hotellbranschen har haft många goda år med några kriser längst vägen men ingenting kan mäta sig med coronakrisen. Jag tror också att miljömedvenheten kommer att öka och med den också insikten om att vårt nuvarande levnadssätt inte fungerar långsiktigt. En annan viktig insikt är också hur viktigt det är att vara situationsanpassad i sin organisation och i sina beslut.

Läs mer här
Image removed

Ladda ner årsredovisningen som PDF här