Årsredovisning 2021: Welcome back

2021 var ett år med flera ansikten. Första delen av året var kraftigt negativt påverkat av covid-19 och myndighetsrestriktioner. Under den senare delen av året skedde en stark återhämtning i hotellmarknaden tack vare vaccinationsprogram, lättade restriktioner och ett uppdämt resebehov hos både fritids- och affärsresenärer.

                                Stabil intjäning trots pandemi

Pandox har genom covid-19-pandemin visat positivt cash earnings i varje enskilt kvartal, vilket tydligt visar på affärsmodellens motståndskraft även i svåra tider.

2 005

Driftnetto, MSEK

712

Cash earnings, MSEK

49,8%

Belåningsgrad, netto

62 596

Fastighetsvärde, MSEK

157

Hotellfastigheter

35 372

Hotellrum

Hållbarhetsredovisning

Vi ökar tempot för att erbjuda hållbara fastigheter

De pågående klimatförändringarna kräver aktivt handlande. Nya lagkrav införs i snabb takt, med EU:s Taxonomiförordning som det hittills mest kraftfulla. Det krävs att företag både visar egen handlingskraft och skapar nya samarbetsformer för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Läs mer här
6

Antal BREEAM-certifierade fastigheter

41%

Andel förnybar energi

204

Energiintensitet, kWh/kvm

Pandox Hotellmarknadsdag 2021

Pandox höll sin årliga Hotellmarknadsdag 2021 den 23 november.

Med utgångspunkt från temat ”The big follow-up” diskuterade kända experter globala trender före och efter covid-19 och vad de betyder för hotellsektorn.

Se hela Hotellmarknadsdagen här