Projekt Shark

Efter Pandox förvärv av Norgani Hotels 2010, ingick Pandox ett avtal med dess största hyresgäst, Scandic, om att renovera och uppgradera 40 hotell för totalt 1 600 MSEK, varav Pandox del uppgick till 1 000 MSEK. Projektet gick under namnet Shark och färdigställdes under 2015.

Shark-projektet omfattar såväl hotell belägna i stadskärnor som ringleds-/motorvägshotell. Bland hotell belägna i stadskärnor finns välkända fastigheter som Scandic Malmen i Stockholm, Scandic Park i Helsingfors och Scandic Solli i Oslo. Bland motorvägshotellen finns klassiska och populära hotell somScandic Kungens Kurva, och Scandic Backadal, samtliga belägna i Sverige.

Exempel på hotell som färdigställts inom för Shark-projektet

Scandic Park Helsinki, Finland:

Fastigheten har genomgått en fullständig renovering i syfte att skapa Helsingfors ledande affärs- och möteshotell. Projektet är, med en budget på 35 MEUR, varav Pandox andel uppgick till 23 MEUR, det största delprojektet inom Shark-projektet. Investeringen inkluderar en renovering av samtliga 513 hotellrum, tillskapande av tio nya hotellrum och en grundlig uppgradering av hotellets allmänna utrymmen och exteriör. Slutligen möjliggör en ny bankettsal och danssalong, nya möteslokaler och ett loungeområde på översta våningen, samt en uppgradering av alla konferensrum, att hotellet kan erbjuda vad Pandox anser vara den bästa mötesanläggningen i Helsingfors.

Scandic Solli Oslo, Norge: 

Scandic Solli har renoverats till att bli ett av Scandics flaggskeppshotell i Oslo. Samtliga ursprungliga hotellrum och badrum har renoverats, varvid byggnadens ursprungliga funkisstil har bevarats. Under 2013 tillfördes en ny byggnadsdel som består av 35 nya rum och ett stort mötesrum med en kapacitet för 200 personer. Under första halvåret 2014 slutfördes den sista delen av projektet, vilket innefattade en ny lobby och reception, en uppgradering av restaurangen samt en ny butik och nya pauslokaler. Den totalainvesteringen uppgick till 86 MNOK kronor, varav Pandox andel var 58 MNOK.

Scandic Elmia, Jönköping, Sverige: 

Med målet att skapa Jönköpings ledande fullservicehotell i anslutning till Elmiamässan genomgick Scandic Elmia en upprustning om 118 MSEK under 2012 och 2013, varav Pandox investerade 80 MSEK. Projektet omfattade en renovering av 140 hotellrum och badrum, och tilllägg av ytterligare 64 hotellrum i en ny byggnad. Hotellet har fått en modern profil och design, samt uppgraderade konferenslokaler, ny restaurang och en renoverad och uppgraderad lobby.

Hilton Helsinki Strand, Finland:

Hotellfastigheten, där Scandic driver verksamheten under Hiltons varumärke, helrenoverades under 2015 i syfte att stärka hotellets position i Helsingfors premiumsegment. Den sammanlagda investeringen uppgick till 8 MEUR, varav Pandox del uppgick till 4 MEUR. Investeringen inkluderade omfattande renoveringar av gemensamma utrymmen med en ny design, renoveringar av samtliga rum liksom övergripande förbättringar av tekniska installationer.