Hotellprojekt

Pandox fokuserar sina investeringar på större underpresterande hotellfastigheter i strategiska lägen, som kan renoveras, omstruktureras eller ompositioneras och där företagets aktiva ägande och expertkunnande kan utnyttjas. Det lägger grunden för en attraktiv finansiell utveckling och en långsiktig värdetillväxt. De senaste åren har Pandox förvärvat ett flertal underpresterande hotell som därefter har renoverats och ompositionerats.