Hotel Bloom!

Stadens samtalsämne!

Pandox förvärvade hotellet 2005, vid en tidpunkt då hotellets rykte var det sämsta i Bryssel. Under två år genomgick hotellet en omfattande uppgradering och ett nytt koncept skapades. Hotel BLOOM! är ett unikt hotell med ett koncept som bygger på konst och design. Hotellet är på stigande i Bryssels hotellmarknad och konkurrerar med de bästa hotellen.

  • Investeringsprogram: 13 MEUR
  • Åtgärder: Ompositionering, uppgradering och förbättring av hela hotellet. Ny ledning, nytt koncept och nytt varumärkesnamn.

Läs mer om Hotel BLOOM!