Scandic Solli

Oslos nya nummer 1!

Scandic Solli (tidigare KNA) med 224 rum genomgick en omfattande renvovering med målet att bli Scandics bästa hotell i Oslo. Som en del av Shark-projektet, det gemensamma utvecklingsprojektet mellan Scandic och Pandox, färdigställdes ytterligare 35 hotellrum och två konferensrum under 2013. Befintliga rum genomgick en omfattande renovering som slutfördes i början av 2014.

Projektet omfattade dessutom en fullständing uppgradering av lobby och reception, en ny restaurangdel samt konferensutrymmen. Hela utvecklingsprojektet slutfördes i det andra kvartalet 2014.

  • Investeringsprogram: 11 MEUR
  • Åtgärder 2012-2014: Uppgradering av mötesrum, lobby, hotellrum samt utbyggnad av ytterligare 35 hotellrum och två konferensrum.