Hotel Hubert

Att kunna vara aktiv över hela hotellvärdekedjan är en av Pandox absoluta styrkor. En bred palett av verktyg och driftsmodeller minskar både risken och ökar möjligheterna att förbättra lönsamheten, kassaflödet och fastighetens marknadsvärde. Ett exempel är Hotel Hubert i centrala Bryssel som 2017 övergick i egen drift då hyresavtalet inte förlängdes. Sedan dess har Hotel Hubert utvecklats till RevPAR-ledare i sin delmarknad och fördubblat resultatet.

När det stod klart att hyresavtalet för dåvarande Scandic Grand Place inte skulle förlängas under 2017 började Pandox att titta på alternativ. Dels undersöktes möjligheterna att hitta en ny hyresgäst, dels undersöktes förutsättningarna att driva hotellet i egen regi. Utgångspunkten var att hotellet, trots sitt goda geografiska läge, länge underpresterat och var i behov av omfattande vitalisering. Efter utvärdering av alternativen fattades beslutet att ta över och driva hotellet i egen regi under ett nytt oberoende varumärke.

Pandox analys visade att det fanns tydlig potential att lyfta hotellet
genom att attrahera nya gästsegment inom ”lifestyle & leisure”. För att realisera potentialen genomfördes en större renovering och ompositionering av hotellet. Under en period innan renoveringen påbörjades erbjöd Pandox dessutom stadsförvaltningen i Bryssel att hyra hotellet som boende för nyanlända flyktingar, vilket bidrog till att lösa ett samhällsproblem samtidigt som det genererade hyresintäkter.

Hotellet nyöppnade i november 2018 med ett profilstarkt koncept under namnet Hotel Hubert. Pandox analys visade sig vara korrekt – Hotel Hubert lyckades omedelbart locka till sig de nya köpstarka gästsegmenten. Hotellet presterade under 2019 bättre än förväntat med en högre RevPAR än många premiumhotell i Bryssel. Marknadsvärdet på fastigheten har som ett resultat ökat med cirka 40 procent. Hotel Hubert är ett bra exempel på den kunskap och styrka som Pandox har när det gäller insikter, analys, koncept och drift av hotell och erfarenheterna från Hotel Hubert används för andra projekt i Pandox hotellportfölj. Även universitet i Bryssel använder Hotel Hubert som ett praktexempel på en lyckad ompositionering av ett hotell.

Läs mer om Hotel Hubert