Hotel Berlin, Berlin

Sista fasen i Berlin slutförd!

I Berlin har Pandox skapat en mötesplats för framtiden i ett av stadens största hotell. Hotel Berlin, Berlin förvärvades 2006. Hotellet är det tredje största i Berlin med 701 rum. Sedan förvärvet har hotellet framgångsrikt ompositionerats mot mötes- och affärssegmentet. Detta har skett genom ett omfattande investeringsprogram om cirka 7,5 MEUR. Pandox har även via aktivt ägande stöttat den lokala ledningen till att införa effektiva och moderna driftsformer. 

Den nya uppdaterade profilen har lyft hotellet tillbaka till tidigare topplaceringar och Hotel Berlin, Berlin har etablerat sig som ett av Berlins kreativaste mötesplatser. 

Under 2012 uppgraderades omkring 200 rum i hotellets äldre flygel, Classic Wing, för skapa en jämn produktstandard. Investeringen uppgick till omkring 5,5 MEUR. 

  • Investeringsprogram: 5,5 MEUR (total investering sedan förvärv cirka 13 MEUR)
  • Åtgärder 2012: Renovering och utveckling av 200 rum inklusive rumsinventarier, badrum, korridorer, teknik etc.

Läs mer om Hotel Berlin