Pandox tar över driften av hotellfastighet i Nürnberg och gör omfattande investering

31 aug, 2021, 17:00
Då hyresavtalet löpt ut har Pandox AB (publ) per den 31 augusti 2021 tagit över driften av Maritim Hotel Nürnberg i centrala Nürnberg, Tyskland, i en hotellfastighet Pandox redan äger. Pandox ser stor värdepotential i att utveckla hotellet i egen regi och kommer att investera cirka 20 MEUR i en omfattande renovering och ompositionering. Hotellfastigheten kommer per den 1 september 2021 omklassificeras till Operatörsverksamhet från Fastighetsförvaltning.

Pandox förvärvade hotellfastigheten 2019. Hotellet har drivits av Maritim Hotels under ett fast hyresavtal, som nu löpt ut. Hotellet är strategiskt och centralt beläget i Nürnberg, som är en växande regional centralort i Tyskland med generellt sett, före covid-19, hög beläggning och höga snittpriser. Hotellefterfrågan är i huvudsak av inhemsk karaktär, med god balans mellan fritids- och affärsresenärer.

Pandox ser potential till hög värdetillväxt i hotellfastigheten genom ompositionering och genomgripande investeringar i hotellprodukten. Ett omfattande renoveringsarbete kommer att inledas under hösten 2021 och beräknas färdigställas under det tredje kvartalet 2022. Under denna period kommer hotellet hållas stängt. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 20 MEUR.

”Hotellet har ett mycket starkt läge i centrala Nürnberg, direkt intill centralstationen, men är i behov av en vitalisering och totalrenovering. Vi har beslutat att genomföra investeringen och ompositioneringen i egen regi för att bibehålla maximal flexibilitet. Vi har ambitiösa planer för hotellet, som vi tror har stor potential att skapa värde för såväl Pandox som för Nürnberg som stad”, säger Jan-Patrick Krüger, Director of Operations Germany på Pandox.

Hotellfastigheten byggdes 1986 och har 316 rum. Nürnberg är Bayerns näst största stad med cirka 3,5 miljoner invånare inräknat omgivande förstäder. Det är en av Tysklands snabbast växande ekonomiska zoner med stor inflyttning, låg arbetslöshet och ett växande teknikkluster. Vidare hyser staden en av de största mässanläggningarna i Tyskland.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd och tf. CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Jan-Patrick Krüger, Director of Operations Germany, +49 175 226 82 84                                                                                                                                       
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021, kl. 17:00 CEST.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se