Liia Nõu utsedd till ny vd för Pandox

23 aug, 2021, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox AB (publ) styrelse har utsett Liia Nõu till vd. Liia Nõu har varit Pandox CFO sedan 2007 och tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021.

Efter en strukturerad rekryteringsprocess och noggranna överväganden är styrelsen mycket glad över att kunna utse Liia Nõu till vd för Pandox. Liia Nõu är en modern ledare med lång erfarenhet från hotellfastighetsmarknaden och en person som både styrelse och organisation har ett mycket stort förtroende för. Styrelsens bedömning är att Liia Nõu är den som bäst kan balansera Pandox behov av både kontinuitet och förändring”, säger Christian Ringnes, Styrelseordförande för Pandox.

Jag är både hedrad och glad över att få förtroendet att leda detta fantastiska bolag som jag varit en del av i 14 år och bidragit till att forma. Pandox har allt det jag beundrar i ett modernt företag – en tydlig och stark affärsidé, en kompetent, erfaren och driven organisation och styrelse, samt en företagskultur som speglar de kärnvärden jag själv står för; mod, integritet, professionalism, prestigelöshet, värme och lite busighet”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Liia Nõu behåller ansvaret som CFO till dess en ersättare har rekryterats. 

Liia Nõus tidigare erfarenheter omfattar ledande positioner på General Electric, Song Networks, Tele2, Q8, American Express och Icon Medialab.

Liia Nõu har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelseordförande, +47 22 33 05 50
Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04                                                                                                                                       
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se