Förändring i Pandox koncernledning

15 dec, 2021, 16:30

Erik Möller har utsetts till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden. Han efterträder Erik Hvesser som har beslutat sig för att lämna företaget.

”Jag är väldigt glad över att välkomna Erik Möller som affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden och som medlem i koncernledningen. Erik känner Pandox väl efter två år på bolaget och han har djup kunskap om hotellmarknadens värdekedja. Han har därutöver en stark kommersiell kompetens och goda ledaregenskaper. Erik kommer att ha en viktig roll i Pandox framtida värdeskapande”, säger Liia Nõu, vd på Pandox.

Ledningsförändringen sker per 15 december 2021. Erik Hvesser kvarstår i bolaget under en överlämningsfas.

”Erik Hvesser har under de 15 år han arbetat på Pandox drivit många värdeskapande hotellprojekt och bidragit till att utveckla Pandox position i Norden. Jag vill uttrycka ett hjärtligt tack till Erik för hans många insatser för Pandox, samtidigt som jag önskar honom all lycka till i sitt kommande karriärsteg”, säger Liia Nõu.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2021, kl. 16:30 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se