Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2020

15 jul, 2020, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Återstart från en stark position

April–juni 2020

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 527 (783) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 42 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 448 (704) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 43 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -85 (212) MSEK
 • EBITDA uppgick till 327 (872) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 75 (570) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 0,42 (3,39) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -332 (760) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -320 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,79 (4,53) SEK
 • Per 30 juni uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 516 MSEK, jämfört med 4 309 MSEK per 31 mars 2020

Januari–juni 2020

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 199 (1 468) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 28 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 009 (1 287) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 29 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -65 (307) MSEK
 • EBITDA uppgick till 865 (1 511) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 337 (937) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 1,85 (5,59) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 000 (1 167) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar Förvaltningsfastigheter om -931 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -5,42 (6,96) SEK 

Bilaga: Delårsrapport januari–juni 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se