Pandox har slutfört tidigare offentliggjort förvärv av två hotell i Tyskland och Nederländerna

3 dec, 2019, 08:30
Pandox AB (publ) förvärv av två hotellfastigheter inklusive drift i Hannover, Tyskland, och i Haag, Nederländerna, som offentliggjordes den 18 oktober 2019, har slutförts.

Hotellfastigheterna redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet från och med den 2 december 2019. För mer information om de förvärvade hotellfastigheterna vänligen se pressmeddelandet från den 18 oktober 2019 då förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 december 2019, kl. 08:30 CET.

   
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 148 hotell med cirka 33 200 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se