Pandox förvärvar Radisson Blu Glasgow för 39 MGBP

2 okt, 2018, 13:00
Pandox AB (publ) har ingått avtal om förvärv av Radisson Blu Glasgow i Skottland. Hotellet är ett fullservicehotell med 247 rum och ett starkt läge i centrala Glasgow. Köpeskillingen uppgår till 39 MGBP, motsvarande cirka 455 MSEK, och avses finansieras av nytt banklån samt befintliga kreditfaciliteter. Affären förväntas slutföras och tillträde ske i det fjärde kvartalet 2018. Hotellet kommer att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet. Hotellet förväntas under 2018 bidra med motsvarande cirka 150 MSEK i intäkter och motsvarande cirka 20 MSEK i cash earnings, mätt i årstakt.

”Förvärvet av Radisson Blu Glasgow är industriellt riktigt och möter Pandox samtliga förvärvskriterier. Hotellet är ett fullservicehotell i premiumsegmentet med ett attraktivt centralt läge och en stark marknadsposition med efterfrågan från samtliga delsegment. Med förvärvet av Radisson Blu Glasgow fortsätter Pandox sin expansion i Storbritannien med ytterligare ett lönsamt hotell”, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

Förvärvspriset uppgår till 39 MGBP före transaktionskostnader - cirka 455 MSEK till aktuell valutakurs (GBP/SEK 11,67) - och motsvarar ett direktavkastningskrav om cirka 7 procent. Transaktionen sker genom förvärv av en kombination av aktier (fastighet) och inkråm (operatörstillgångar) från en institutionell investerare.

Hotellet är genomgående i gott skick och har 247 rum, 15 konferensrum, pool/gym samt ett komplett F&B-erbjudande. Hotellet drivs under ett managementavtal med Radisson Hospitality Group.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 13:00 CEST.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se