Pandox Aktiebolag (publ) valberedning inför årsstämman 2019

5 sep, 2018, 11:45
Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med beslut på Pandox årsstämma 2018 skall Pandox valberedning inför årsstämman 2019 bestå av representanter för de per 31 juli 2018 fyra röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. I enlighet härmed kommer Helene Sundt AB och Christian Sundt AB att representeras av en gemensam representant i valberedningen. Ledamoten som representerar den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Anders Ryssdal, Eiendomsspar Sverige AB (Valberedningens ordförande)

- Jakob Iqbal, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt

- Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB

- Lars-Åke Bokenberger, AMF

- Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till valberedning@pandox.se eller per brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 och kommer att publiceras på Pandox hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 10 april 2019.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2018, kl. 11:45 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se