Positivt utfall för Pandox AB (publ) i tvist mot tidigare hyresgäst som ger Pandox rätt att kräva ersättning i konkursförfarandet

11 okt, 2017, 08:00
Pandox AB (publ) (”Pandox”) har fått ett positivt utfall i en dom från Oslo tingsrätt (Oslo byfogdembete) i tvisten mot det norska bolaget Tribe Invest AS (i konkursförfarande) avseende ett långtidshyreskontrakt där hyresgästen försattes i konkurs 2013.

Domen avser anspråk i konkursboet avseende framtida hyra i enlighet med ett långtidshyreskontrakt i Köpenhamn, där hyresgästen förklarades i konkurs under 2013.

Tribe Invest AS (i konkursförfarande), hyresgästen, anförde att Pandox inte lidit någon förlust till följd av konkursen och därav inte hade rätt till anspråk i konkursboet.

Tribe Invest AS (i konkursförfarande) fick inte gehör för sin talan och det fastställdes av domstolen att Pandox har rätt att kräva kompensation i konkursförfarandet. Pandox kommer att utvärdera hur de ska gå vidare med ytterligare anspråk. Pandox erhöll under 2015 cirka 60 miljoner SEK från konkursboet efter anspråk gentemot Tribe Invests tidigare styrelse/ägare, vilket beskrevs i ett pressmeddelande den 3 juli 2015.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017, kl. 08:00 CEST.


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se