Positivt utfall för Pandox AB (publ) i tvist mot tidigare hyresgäst som ger Pandox rätt att kräva ersättning i konkursförfarandet

11 okt, 2017, 08:00
Pandox AB (publ) (”Pandox”) har fått ett positivt utfall i en dom från Oslo tingsrätt (Oslo byfogdembete) i tvisten mot det norska bolaget Tribe Invest AS (i konkursförfarande) avseende ett långtidshyreskontrakt där hyresgästen försattes i konkurs 2013.

Domen avser anspråk i konkursboet avseende framtida hyra i enlighet med ett långtidshyreskontrakt i Köpenhamn, där hyresgästen förklarades i konkurs under 2013.

Tribe Invest AS (i konkursförfarande), hyresgästen, anförde att Pandox inte lidit någon förlust till följd av konkursen och därav inte hade rätt till anspråk i konkursboet.

Tribe Invest AS (i konkursförfarande) fick inte gehör för sin talan och det fastställdes av domstolen att Pandox har rätt att kräva kompensation i konkursförfarandet. Pandox kommer att utvärdera hur de ska gå vidare med ytterligare anspråk. Pandox erhöll under 2015 cirka 60 miljoner SEK från konkursboet efter anspråk gentemot Tribe Invests tidigare styrelse/ägare, vilket beskrevs i ett pressmeddelande den 3 juli 2015.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017, kl. 08:00 CEST.


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.