Pandox AB (publ) har slutfört tidigare offentliggjort förvärv av hotellportfölj i Storbritannien och Irland

20 dec, 2017, 14:00
Pandox förvärv av den hotellportfölj i Storbritannien och Irland som offentliggjordes den 13 december 2017 har slutförts.

Total köpeskilling uppgår till 800 MGBP, motsvarande cirka 9 030 MSEK. Efter genomförd omorganisering av portföljen förväntas Pandox andel av total köpeskilling uppgå till 680 MGBP, motsvarande cirka 7 680 MSEK. Av de förvärvade hotellfastigheterna konsolideras och redovisas 20 under affärssegmentet Fastighetsförvaltning och en konsolideras och redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet från och med den 20 december 2017.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 13 december 2017 då förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2017, kl. 14:00 CET.


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se