Pandox AB (publ) avser förvärva Silken Berlaymont i Bryssel för 32,7 MEUR

7 apr, 2017, 08:00
Pandox avser förvärva Silken Berlaymont i Bryssel, Belgien. Hotellet är ett fullserviceshotell med 212 rum och en konkurrenskraftig mötesprodukt. Köpeskillingen uppgår till 32,7 MEUR, motsvarande cirka 315 MSEK, och finansieras av befintliga kreditfaciliteter. Affären förväntas slutföras och tillträde ske i slutet av maj 2017 och hotellet kommer då att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet. Hotellet förväntas under 2017 bidra med motsvarande cirka 70 MSEK i intäkter och cirka 10 MSEK i cash earnings, mätt i årstakt.

”Förvärvet av Silken Berlaymont är industriellt riktigt och görs på en attraktiv värdering. Hotellet är positionerat i en delmarknad med goda snittpriser och stabil grundbeläggning. Hotellprodukten är underpresterande och erbjuder god förbättringspotential med stöd av bland annat sitt starka läge nära EU-kommissionen med goda kommunikationer både till city och till flygplats. Hotellfastigheten tillför ytterligare värde till Pandox redan starka hotellportfölj i Bryssel”, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

Transaktionen har formen av ett inkråmsförvärv av vissa tillgångar och skulder, inklusive fastigheten och hotellverksamheten. Köpeskillingen uppgår till 30 MEUR, plus stämpelskatt om maximalt 2,7 MEUR. I tillägg kommer 3,5 MEUR investeras i uppgradering av rum, korridorer, publika ytor samt mötesavdelning. Den totala investeringen motsvarar ett direktavkastningskrav på över 7 procent. Säljare är Hotel Berlaymont SA/Urvasco Hotel SA via konkursförvaltare där Pandox erhållit nödvändigt domstolsbeslut för att ingå avtal om förvärv av hotellet. Hotellet kommer initialt att drivas under ett eget oberoende varumärke.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2017, kl. 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se