Det slutliga priset i Pandox notering har fastställts till 106 SEK per B-aktie – handeln inleds på Nasdaq Stockholm idag

18 jun, 2015, 07:00
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.