Pandox förvärvar hotellfastighet i Köpenhamn

28 sep, 2005, 10:40
Fastighetens förvärvspris inklusive investerings- och förvärvskostnader uppgår till ca 200 MDKK. Både hotell- och fastighetsprodukten är i behov av uppgradering och moderni-sering avseende produktkvalitet, design, koncept och logistik. En plan för utveckling av hotellprodukten har upprättats och kommer att sättas igång omedelbart efter tillträdet. Genomförandet av projektet kommer att ta ca två år. Strategin är att driva verksamheten i egen regi och då hotellet vid tillträdet saknar operatör kommer Pandox att upprätta en helt ny verksamhet samt rekrytera ett nytt management till hotellet. Efter genomförandet av utvecklingsfasen kommer affärsläget att analyseras och beslut om den långsiktiga strategin för operatörsbolaget utvärderas.
 
Förvärvet av Mermaid Hotel uppfyller samtliga Pandox förvärvskriterier. Hotellets läge är utmärkt, ett kvarter från Rådhusplatsen och Tivoli mitt i de centrala nöjeskvarteren, nära shoppinggatan Ströget samt ministerier och börsen. Hotellet är med sina ca 200 rum ett stort hotell i Köpenhamn och ett av de största mellanprishotellen, vilket skapar förutsätt-ningar för en hög lönsamhet i den operativa verksamheten. Hotellet opererar i det tre-stjärniga prissegment som haft en god volymutveckling de senaste åren. I övrigt omfattar produkten restaurang, pub, konferensrum och garage. Hotellfastighetens totala yta är 7 568 kvm och består av tre stycken byggnader.
 
"Ett bra och lönsamt förvärv med betydande potential i en av Skandinaviens bästa hotell-marknader. Hotellet underpresterar för närvarande och är i behov av aktiva åtgärder som gör att Pandox samtliga kompetensområden kan utnyttjas säger Anders Nissen."
 
 
* * *
 
För ytterligare information:
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 0708-46 02 02